عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أنَّ يهوديًّا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا محمد، إنَّ اللهَ يُمسك السمواتِ على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبالَ على إصبع، والشجرَ على إصبع، والخلائقَ على إصبع، ثم يقول: أنا المَلِكُ. «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نواجِذُه»، ثم قرأ: {وما قدروا اللهَ حقَّ قَدْرِه}.
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الترجمة الإنجليزية `Abdullah ibn Mas`ood, may Allah be pleased with him, reported: "A Jew came to the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, and said: ‘O Muhammad, Allah holds the heavens on one Finger, the earths on one Finger, the mountains on one Finger, the trees on one Finger, and the creatures on one Finger, then He says: “I am the King.”’ Thereupon, the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, laughed until his molars showed. Then he recited: ‘{And they have not appraised Allah with true appraisal.} [Surat-uz-Zumar: 67]’”
الترجمة الفرنسية ‘AbdaLlah Ibn Mas’ûd - qu’Allah l’agrée - rapporte : « Un juif s’est présenté au Prophète - paix et salut sur lui - et a dit : « Ô Muhammad ! Allah tiendra les Cieux sur un doigt, les Terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt, puis Il dira : « Je suis le Roi ! » Alors, le Messager d’Allah - paix et salut sur lui - a ri au point où l’on put apercevoir ses molaires, puis il récita : {Ils n’ont pas estimé Allah à sa juste valeur !}.
الترجمة الأسبانية De Abdallah Ibn Mas'ud, que Al-lah esté complacido con él, quien relató que un judío vino a ver al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y le dijo: Oh, Muhammad, Al-lah sostiene los cielos con un dedo y las tierras con un dedo, sostiene las montañas con un dedo, los árboles con un dedo y las criaturas con un dedo. Después dice: Yo soy el Soberano. “Rió el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz hasta que se le vieron las muelas traseras”, y recitó después: “Y no han valorado a Dios en su verdadera magnitud...” [Corán, 39:67].
الترجمة الإندونيسية Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dengan satu jari-Nya, bumi-bumi dengan satu jari-Nya, gunung-gunung dengan satu jari-Nya, pohon dengan satu jari-Nya, dan makhluk-makhluk dengan satu jari-Nya." Selanjutnya Allah berfirman, "Aku adalah raja." Seketika itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya." Setelah itu beliau membaca ayat, "Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya." (Al Hajj:74)
الترجمة البوسنية Abdullah b. Mes'ud, radijallahu 'anhu, prenosi da je neki Jevrej došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "O Muhammede, Allah je stavio nebesa na jedan prst, zemlje na jedan prst, brda na jedan prst, drveće na jedan prst, i stvorenja na jedan prst, a zatim kazao: 'Ja sam Vladar.'" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada se osmjehnuo tako da su mu se vidjeli kutnjaci, a potom proučio ajet: "Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati."
الترجمة الروسية ‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) передаёт, что один иудей пришёл к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «О Мухаммад! Поистине, Аллах удержит небеса на одном Пальце, земли — на другом, горы — на третьем, деревья — на четвёртом, а [другие] творения — на пятом, а потом скажет: “Я — Царь!” И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) улыбнулся так, что показались его задние зубы, и прочитал: «Не оценили они Аллаха должным образом».

هذا الحديث يدل على عظمة الله -تعالى- حيث يضع السموات كلها على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة، وعدَّد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة، وأخبر أن كل نوع منها يضعه -تعالى- على إصبع، لو أراد -تعالى- لوضع السماوات والأرضين ومن فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده -جل وعلا-. وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقَّى عن الوحي من الله -تعالى-، ولهذا صدَّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلام اليهودي بل وأعجبه ذلك وسُرَّ به، ولهذا ضحك حتى بدت نواجذه، تصديقاً له، كما قال عبد الله بن مسعود في رواية أخرى عنه، وقرأ -صلى الله عليه وسلم- قوله -تعالى-: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} والتي فيها إثبات اليدين لله تعالى، تأكيدًا وتثبيتًا لما قاله اليهودي. ولا التفات إلى قول من تبنَّى التعطيل، ونفى صفة الأصابع لله، زاعمًا أن إثباتها لله تشبيه له بخلقه، ولا يعلم هذا المعطِّل أن إثبات هذه الصفة لله -تعالى- لا يقتضي التشبيه، كما أننا نثبت له -تعالى- حياة وقدرة وقوة وسمعًا وبصرًا، ولا يقتضي هذا تشبيهًا له بخلقه، إذ إنه سبحانه {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.

الترجمة الإنجليزية This Hadith indicates the majesty of Allah the Almighty in the sense that He puts all the heavens on one Finger of His noble Hand. The Hadith enumerates immense creations, each of which Allah the Almighty puts on one of His Fingers. Indeed, if Allah wills, He would put the heavens and earths and everything therein on only one Finger of His Hand. This belongs to the knowledge that Prophets received from divine revelation. Therefore, the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, acknowledged what the Jew said. He was pleased to hear that and even laughed in confirmation of it as ‘Abdullah ibn Mas‘ood reported in another narration. The Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, then recited the verse: {And they have not appraised Allah with true appraisal, while the earth entirely will be [within] His grip on the Day of Resurrection, and the heavens will be folded in His right Hand. Exalted is He and high above what they associate with Him.} [Surat-uz-Zumar: 67] This verse affirms that Allah the Almighty has Hands, confirming what the Jew said. Thus, it would not make sense to deny Allah's attributes, thereby negating that Allah has Fingers on the pretext that affirming this attribute implies a similarity between Allah and His creation. Those who deny Allah's attributes are unaware that affirming this attribute to Allah does not entail such a resemblance. Since we affirm to Allah life, ability, power, hearing, and sight, we are not necessarily implying that Allah resembles His creation. Indeed, {There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the Seeing.} [Surat-ush-Shoora: 11].
الترجمة الفرنسية Ce hadith nous indique la grandeur d’Allah - le Très-Haut - puisqu’Il posera tous les cieux sur l’un des doigts de Sa noble et grande main. Le Prophète - paix et salut sur lui - a énuméré les créatures connues pour leur grandeur, en disant qu’Allah - le Très-Haut - en posera chaque sorte sur un doigt, sachant que, s’il le voulait, Allah pourrait poser les Cieux, les Terres et tout ce qui s’y trouve sur un seul des doigts de Sa main. Voilà une connaissance révélée, héritée des Prophètes – paix sur eux tous -. C’est pourquoi le Prophète - paix et salut sur lui - a acquiescé aux paroles de cette personne juive, qui lui plurent et le réjouirent, au point de le faire rire et de laisser entrevoir ses molaires, par approbation. Dans une autre version, ‘AbdaLlah Ibn Mas’ûd - qu’Allah l’agrée - rapporte que le Prophète - paix et salut sur lui - récita la parole du Très-Haut - : {Ils n’ont pas estimé Allah à Sa juste valeur ! Et au Jour de la Résurrection, Il ne fera qu’une poignée de toute la Terre et les Cieux seront pliés dans Sa main droite, Il est élevé et bien au-dessus de ce qu’ils Lui associent !} C’est un verset qui atteste de l’existence des deux mains d’Allah - le Très-Haut -pour insister et confirmer les paroles de cette personne juive. Il ne faut prêter aucune attention aux paroles des adeptes de l’annulation et de la négation qui nient l’existence des doigts d’Allah, sous prétexte que le fait d’en affirmer l’existence implique une ressemblance entre Allah - le Très-Haut - et Ses créatures. Ce genre de négateur ignore que l’affirmation de cet attribut divin n’implique aucune ressemblance, de la même façon que, lorsque nous attribuons à Allah ces attributs que sont : la vie, la capacité, la force, l’ouïe, la vue, etc. Cela n’implique aucune ressemblance entre Allah - Gloire à Lui - et Ses créatures, puisque : {Rien ne Lui ressemble et Il est Celui qui entend, Celui qui voit !}
الترجمة الأسبانية Este hadiz demuestra la grandeza de Al-lah Todopoderoso, ya que pone todos los cielos sobre un dedo de su mano digna y grandiosa. También enumera todas las obras de la creación distinguidas por su grandeza y magnitud, e informa de que cada una de ellas se asienta sobre uno de los dedos del Todopoderoso. Si Al-lah Excelso quisiera, podría poner los cielos, las tierras y cuanto hay en ellos sobre un solo dedo de su mano, Majestuoso y Excelso. Esto forma parte de la sabiduría heredada por los profetas, a los que fue transmitida a través de la Revelación procedente de Al-lah Todopoderoso. Por ello, el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, dio credibilidad a las palabras del judío, de hecho le llamó positivamente la atención y le agradó. Por eso rió hasta que se le vieron las muelas traseras, en señal de asentimiento, como dijo Abdallah Ibn Masud en otro relato: y recitó después: “Y no tienen una comprensión acertada de Al-lah, cuando en el Día de la Resurrección la tierra toda sea para Él un puñado, y los cielos estarán enrollados en Su mano derecha: ¡infinito es Él en Su gloria, y excelso sobre todo aquello a lo que atribuyan parte en Su divinidad!” [Corán, 39:67]. En esta aleya encontramos la prueba de las manos de Al-lah, lo que certifica y reafirma las palabras del judío. No conviene prestar atención a quienes pretenden sembrara la duda, negando que Al-lah tenga dedos, ya que creen que eso Lo asemejaría a sus criaturas. Lo que no sabe esa persona que quiere sembrar la duda es que la posesión de esa cualidad por parte de Al-lah no significa que sea similar a sus criaturas. De hecho hay pruebas de que Al-lah tiene vida, poder, fuerza, oído y vista, pero ello no significa una comparación con sus criaturas, ya que Él, Todopoderoso, “nada hay que se asemeje a Él, y sólo Él todo lo oye, todo lo ve” [Corán, 42:11].
الترجمة الإندونيسية Hadis ini menjadi dalil keagungan Allah -Ta'ālā- di mana Dia meletakkan langit yang berlapis seluruhnya di salah satu jari tangan-Nya yang mulia dan agung. Dia menyebutkan makhluk-makhluk terkenal besar dan agung, dan mengabarkan bahwa setiap jenis makhluk itu diletakkan oleh Allah -Ta'ālā- di satu jari. Seandainya Allah -Ta'ālā- berkehendak, pasti Dia meletakkan langit-langit dan bumi-bumi serta makhluk yang ada di dalamnya di atas satu jari-Nya Allah -Jalla wa 'Alā- saja. Ini merupakan ilmu yang diwariskan dari para nabi yang diperoleh melalui wahyu dari Allah -Ta'ālā-. Untuk itu, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membenarkan ucapan orang Yahudi itu. Bahkan beliau merasa kagum dan senang dengannya. Karena itu, beliau tertawa sehingga tampak gigi-gigi gerahamnya sebagai pembenaran untuknya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Ma'sud dalam riwayat lain darinya, dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca firman Allah -Ta'ālā-, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan." Di dalamnya terdapat penegasan dua tangan milik Allah -Ta'ālā- sebagai penguat dan penetapan terhadap apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Dan tidak boleh berpaling kepada ucapan orang yang menganut paham At-Ta'ṭīl (pengosongan) dan penafian sifat jari-jari bagi Allah, karena mereka mengklaim bahwa menetapkan jari-jari untuk Allah merupakan tindakan menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Al-Mu'aṭṭil (orang yang mengosongkan Allah dari sifat) tidak mengetahui bahwa penetapan sifat itu milik Allah -Ta'ālā- tidak menyebabkan adanya penyerupaan, sebagaimana halnya kita menetapkan bagi-Nya kehidupan, kekuasaan, kekuatan, pendengaran dan penglihatan, ini semua tidak menyebabkan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- itu, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
الترجمة البوسنية Ovaj hadis ukazuje na veličinu Uzvišenog Allaha, jer On je Taj Koji sva nebesa može staviti samo na jedan od Svojih prstiju Svoje plemenite i uzvišene Ruke. Ovdje također spominje i stvorenja koja su ljudima poznata po svojoj veličini, te ukazuje da svaku vrstu tih stvorenja On može staviti na jedan od Svojih prstiju. Kada bi Allah Uzvišeni htio, On bi mogao i sva nebesa i sve zemlje i ono što je na njima staviti na samo jedan prst Svoje ruke. Neka je On Uzvišen i Veličanstven. Znanje o ovome naslijeđeno je od vjerovjesnika koji su to dobili Objavom od Allaha Uzvišenog, pa je zbog toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio istinitost govora Jevreja, čak se tome i zadivio i obradovao, te se osmjehnuo tako da su mu se kutnjaci vidjeli, potvrđujući istinitost tog podatka, kao što kaže Abdullah b. Mes'ud u drugoj svojoj verziji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije je proučio ajet: "Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u Šaci Njegovoj biti, a nebesa će u Desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!" U ovom ajetu potvrđuju se Allahu Uzvišenom dvije ruke, kao potvrda onome što je kazao Jevrej. Zato se ne treba obazirati na one koji su skloni negiranju svojstava (ta'til) i koji negiraju da Allah ima prste, smatrajući da potvrda toga vodi poistovjećivanju Allaha sa Njegovim stvorenjima. Onaj ko to negira ne zna da potvrđivanje ovih svojstava ne podrazumijeva poistovjećivanje, jer mi Allahu potvrđujemo i život, moć, snagu, sluh, vid, pa to ne znači i poređenje Allaha sa Njegovim stvorenjima, jer On neka je slavljen, nije ničemu sličan i On sve čuje i vidi.
الترجمة الروسية Этот хадис указывает на величие Всевышнего Аллаха: Он удержит Свои великие творения на каждом из Пальцев Своей Руки. В хадисе названы наиболее великие и известные из Его творений. И если бы Всевышний Аллах пожелал, то Он удержал бы небеса и землю со всеми, кто в них, на одном Пальце. Это знание, унаследованное от пророков и полученное из Откровения, от Всевышнего Аллаха, и поэтому Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подтвердил слова иудея — более того, он обрадовался этим словам и улыбнулся так, что показались его задние зубы, о чём упомянул ‘Абдуллах ибн Мас‘уд в одной из версий хадиса. И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прочитал слова Всевышнего: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свёрнуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему» (39:67). В этом аяте утверждается, что у Аллаха две Руки и подтверждается сказанное иудеем. И не следует обращать внимания на слова тех, кто отрицает качества Аллаха и отрицает такое качество, как Пальцы Аллаха, утверждая, что признание этого качества якобы есть уподобление Аллаха творениям. Людям, отрицающим качества Аллаха подобным образом, невдомёк, что признание Его качеств вовсе не предполагает уподобление Его творениям. Ведь мы признаём, что Аллаху присущи жизнь, могущество, сила, способность видеть и слышать, и это вовсе не предполагает, что мы уподобляем Его творениям, ведь Он, Всевышний таков, что «нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий».
الكلمة المعنى
- الأرضين جمع الأرض.
- بدت ظهرت.
- نواجِذه جمع ناجذ، وهو من الأضراس.
- قَدَروا عظَّموا الله حق تعظيمه.
1: إثبات اليدين والأصابع والقبضة والكلام لله -تعالى- من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
2: بيان عظمة الله -سبحانه وتعالى- وصغر المخلوقات بالنسبة إليه.
3: أن هذه العلوم الجليلة المتعلقة بصفات الله -تعالى- في التوراة عند اليهود في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باقية عندهم لم يحرفوها ولم ينكروها.-
4: أن من أشرك به -سبحانه- لم يقدره حق قدره.

صحيح البخاري، نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422ه. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لعبد الله بن محمد الغنيمان، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1405 هـ. الملخص في شرح كتاب التوحيد- صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان- دار العاصمة الرياض- الطبعة: الأولى 1422هـ- 2001م.