عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس أحد، أو: ليس شيء أصبر على أذًى سمعَه مِن الله، إنَّهم لَيَدْعُون له ولدًا، وإنَّه ليُعافِيهم ويرزُقُهم».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abu Musa Al-Ash'ary - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Không một ai, hoặc không bất cứ thứ gì có sự kiên nhẫn chịu đựng trên điều phiền hà hơn Allah, họ gán con cái cho Ngài nhưng Ngài vẫn ban sức khỏe và bổng lộc cho họ."
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Lời của Người "Không một ai, hoặc không bất cứ thứ gì có sự kiên nhẫn chịu đựng trên điều phiền hà hơn Allah" có nghĩa là Allah - Đấng Tối Cao có sự kiên nhẫn và chịu đựng hơn bất cứ ai (thứ gì) trong tạo vật của Ngài. Và một trong các đại danh hoàn mỹ của Ngài là "Assaboor" có nghĩa là Đấng không vội trừng phạt những kẻ làm trái lệnh Ngài, và nó gần với ý nghĩa "chịu đựng". Sự phiền hà là những điều xấu, những điều đáng ghét nhưng chưa đến mức gây hai. Tuy nhiên, Allah đã cho biết rằng đám bề tôi của Ngài không gây hại được Ngài như Ngài đã phán trong Qur'an: {Và Ngươi (Muhammad) chớ để cho những kẻ lao vào sự vô đức tin làm làm Ngươi buồn phiền. Quả thật, chúng không bao giờ hại được Allah bất cứ điều gì.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 176). Và Allah phán trong một Hadith Qudsi: (Này hỡi đám bề tôi của TA, quả thật các ngươi không bao giờ hại được TA và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích cho TA.) Allah cho biết rằng tạo vật không hại được Ngài, tuy nhiên có thể làm phiền hà Ngài. Lời của Thiên Sứ “Họ gán con cái cho Ngài” có nghĩa là con cháu của Adam (tức con người) đã gây phiền hà và xúc phạm đến Ngài khi họ làm bẩn thanh danh hoàn mỹ và tối cao của Ngài qua việc họ quy cho Ngài có con cái cũng như quy cho Ngài có đối tác ngang vai trong thờ phượng, cái mà nó chỉ dành riêng cho một mình Ngài. Lời của Người “nhưng Ngài vẫn ban sức khỏe và bổng lộc cho họ” có nghĩa là Allah đã đáp lại hành vi xấu của họ bằng hành động tốt đẹp của Ngài. Mặc dù họ xúc phạm đến Ngài, làm bẩn thanh danh của Ngài, phủ nhận các vị Thiên Sứ của Ngài, làm trái mệnh lệnh của Ngài, vi phạm những điều Ngài nghiêm cấm, nhưng Ngài vẫn tử tế với họ, Ngài ban cho họ sức khỏe, khi họ bệnh Ngài cho họ khỏi bệnh, Ngài bảo vệ an toàn cho họ cả đêm lẫn ngày, và Ngài ban bổng lộc cho họ từ các kho bổng lộc của Ngài trong các tầng trời và trái đất. Đây chính là đỉnh cao của kiên nhẫn, chịu đựng và tử tế. Allah là Đấng biết hơn hết!.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha
Xem nội dung bản dịch