Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Tôi đã hỏi Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – tội nào nghiêm trọng nhất thì Người nói: "Đó là ngươi dựng lên cùng với Allah một thần linh trong khi Ngài đã tạo ra ngươi."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không một người nào tuyên thệ ash ha du anh Laa i laa ha il lol loh, wa anh na mu ham ma danh ‘ab du hu wa ro su luh chân thật bằng cả tấm lòng, mà lại không được Allah cấm Hoả Ngục chạm đến y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Al-Kursi đem so với Al-'Arsh tựa như hình ảnh cái vòng sắt bị ném ra vùng đất trống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp