Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Nilimuuliza Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake- Ni dhambi ipi kubwa? Akasema: Ni kumuwekea Mwenyezi Mungu mshirika, na haliyakuwa yeye ndiye aliyekuumba
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakuna mja yeyote atakayeshuhudia kuwa hapana Mola ispokuwa Mwenyezi Mungu, nakuwa Muhammdi ni mja wake kwa kusadikisha kutoka moyoni mwake ispokuwa atamharamisha Mwenyezi Mungu kuingia motoni.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Si chochote kursiy (Mahala anapoweka miguu Ar-Rahmani) katika Arshi isipokuwa ni kama bangili la chuma lililowekwa katika ardhi ya jangwa
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa