உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

பாவங்களிலேயே மிகப் பெரியது எது?' என்று நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டேன், "அல்லாஹ் உன்னைப் படைத்திருக்கும் போது அவனுக்கு நீ நிகர் உண்டாக்குவதாகும் என பதிலளித்தார்கள்".
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
தன் உள்ளத்திலிருந்து உண்மையான எண்ணத்துடன் வணங்கி வழிபடுவதற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனைத் தவிர வேறு யாருமில்லை என்றும், முஹம்மத் அல்லாஹ்வின் தூதராவார்கள் என்றும் உறுதியாக நம்பும் எவரையும் அல்லாஹ் நரகத்திற்குச் செல்ல விட மாட்டான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது