Nënkategoritë

Lista e haditheve

"O i Dërguari i Allahut! Cili është mëkati më i rëndë?" Ai tha: “T'i bësh ortak Allahut, ndërkohë Ai të ka krijuar.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ndodh që një rob të deklarojë sinqerisht nga zemra se s'ka të adhuruar të denjë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij, e që Allahu atë njeri të mos ia ndalojë Zjarrit
عربي Anglisht Frëngjisht