Danh mục Hadith

Sẽ xuất hiện từ trong cộng đồng này một nhóm người đọc Qur'an lưu loát và thông thạo. Họ rời khỏi tôn giáo giống như mũi tên bay đi khỏi cung tên (lúc bắn).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp