Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanan na lalabas mula sa mga supling na ito ang grupo ng taong magbabasa ng Qur-an na napakadali,hindi nahihirapan ang mga lalamunan nila,bibitaw sila sa relihiyon tulad ng pagbibitaw ng palaso mula sa pana.at inakala ko na sinabi niya: Kapag inabutan ko sila ay lilipunin ko sila tulad ng paglipon sa Thamūd
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses