Danh mục Hadith

Ai gây hại đến tín đồ Muslim sẽ bị Allah hại lại y và ai tạo khó khăn cho tín đồ Muslim sẽ bị Allah tạo khó khăn lại cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah nguyền rủa nam giới mặc quần áo của phụ nữ và phụ nữ mặc quần áo của nam giới.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp