ஹதீஸ் அட்டவணை

யார் எந்த சமூகத்திற்கு ஒப்பாக நடப்பாரோ அவர் அச்சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராவர்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஒருவர் தம் சகோதரரிடம் (மனஸ்தாபம் கொண்டு) மூன்று நாள்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. அவர்கள் இருவரும் சந்தித்து ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் முகத்தைத் திருப்பிக்கொள்வர். (இவ்வாறு செய்யலாகாது.) ஸலாமை முதலில் தொடங்குகிறவர்தான் இவர்கள் இருவரில் சிறந்தவராவார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு