Orodha ya Hadithi

Mwenye kujifananisha na watu basi yeye ni miongoni mwao
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Si halali kwa muislamu kumhama ndugu yake zaidi ya siku tatu, wanakutana: huyu anampuuza huyu, na huyu anampuuza huyu, na mbora wao ni yule anayeanza kwa salamu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayemdhuru muislamu naye Mwenyezi Mungu atamdhuru, na atakayempa ugumu muislamu naye Mwenyezi Mungu atampa ugumu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Mtu huwa katika mwenendo wa rafiki yake wa karibu, basi na aangalie mmoja wenu ni nani anayemfanya kuwa rafiki yake
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakika mtafuata nyenendo za wale waliokuwa kabla yenu, kiwango cha unyoya wa mshale (Yaani: taratibu taratibu), hata watakapoingia katika shimo la kenge mtaingia. Wakasema: Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, (Unakusudia) Mayahudi na Manaswara? Akasema: Akina nani wengine (kama si hao!)
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa