Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Mwenye kujifananisha na watu basi yeye ni miongoni mwao
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakika mtafuata nyenendo za wale waliokuwa kabla yenu, kiwango cha unyoya wa mshale (Yaani: taratibu taratibu), hata watakapoingia katika shimo la kenge mtaingia. Wakasema: Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, (Unakusudia) Mayahudi na Manaswara? Akasema: Akina nani wengine (kama si hao!)
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa