Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Atakayemdhuru muislamu naye Mwenyezi Mungu atamdhuru, na atakayempa ugumu muislamu naye Mwenyezi Mungu atampa ugumu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Mtu huwa katika mwenendo wa rafiki yake wa karibu, basi na aangalie mmoja wenu ni nani anayemfanya kuwa rafiki yake
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa