زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى به مسلمانى ضرر برساند، الله به او ضرر مى رساند، و هر كسى كه مسلمانى را مشقت داد، الله او را مشقت مى دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکسی بر دين و آيين دوست خويش است؛ پس باید هريک از شما بنگرد با چه کسی دوستی و همنشينی دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: وقتی او را دیدی به وی سلام کنی، آنگاه که تو را دعوت نمود، دعوتش را اجابت کنی، زمانی که از تو نصیحت خواست او را نصیحت کنی، هرگاه عطسه زد و الحمدلله گفت، پاسخش را بدهی، هنگامی که بیمار شد به عیادتش بروی و چون فوت شد، در تشییع جنازه اش شرکت کنی.
عربي انگلیسی فرانسوی
من از هر مسلمانی که در بین مشرکان اقامت داشته باشد، بری و بیزار هستم.
عربي انگلیسی فرانسوی
حتماً يهود و نصارا را از شبه جزيره ی عرب بيرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد، در آن باقی می گذارم.
عربي انگلیسی فرانسوی