Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang maminsala sa mga Muslim,ay pipinsalain siya ni Allah,at sinuman ang magpahirap sa mga Muslim,si Allah ay magpapahirap din sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang isang lalaki ay nakasalalay ang kanyang relihiyon sa kanyang kaibigan,kaya`t piliin nang isa sa inyo kung sino ang kanyang kakaibiganin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang karapatan ng muslim sa kapatid niyang muslim ay anim:Kapag nasalubong mo siya,batiin mo,at kapag inimbitahan ka niya,ay paunlakan mo,at humingi siya ng payo ay payuan mo,at kapag siya`y bumahing at kanyang sinabi "Al hamdulillah",sabihin mong" Yarhamukallah",at kapag siya ay nagkasakit,bisitahin mo,at kapag siya ay namatay,makipaglibing ka sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses