عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا كان يومُ القيامة دفع اللهُ إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، فيقول: هذا فِكَاكُكَ من النار». وفي رواية: «يجيء يومَ القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوبٍ أمثالِ الجبال يغفرها الله لهم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abu Musa Al-As'ary - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Vào Ngày Phán Xét, Allah đưa một người Do Thái hoặc một người Thiên Chúa đến mỗi người Muslim. Y (người Muslim) nói: Đây là chỗ thế thân của ngươi nơi Hỏa Ngục." Và trong một lời dẫn khác: "Vào Ngày Phán Xét, có những người Muslim đến mang theo tội lỗi nhiều những quả núi nhưng Allah sẽ tha thứ cho họ."
Sahih (chính xác) - Do Muslim ghi

Giải thích

Ý nghĩa của Hadith này được đề cập đến trong một Hadith do Abu Huroiroh thuật lại: "Mỗi người đều có một chỗ ở nơi Thiên Đàng và một chỗ ở nơi Hỏa Ngục. Cho nên, người có đức tin khi đã vào Thiên Đàng thì người vô đức tin chỉ còn lại một chỗ ở nơi Hỏa Ngục bởi vì y đáng như thế do sự vô đức tin của y." Ý nghĩa "chỗ thế thân của ngươi" là ngươi đã từng cho rằng mình không vào Hỏa Ngục thì đây là chỗ thế thân của ngươi; bởi lẽ Allah đã qui định cho Hỏa Ngục phải đầy nên khi những kẻ vô đức tin vào Hỏa Ngục do tội lỗi và sự vô đức tin của họ thì họ coi như đã trở thành những kẻ thế thân cho những người Muslim. Allah biết rõ hơn hết!

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Uyghur Hausa
Xem nội dung bản dịch
Thêm