عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا، أو وضع له، أظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِل عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه».
[صحيح] - [رواه الترمذي والدارمي وأحمد]
المزيــد ...

Ông Abi Huroiroh – cầu xin Allah hài lòng về ông – thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – nói: "Ai gia hạn thêm cho người mắc nợ gặp khó khăn (khi đã đến kỳ hạn trả nợ) hoặc xóa nợ cho y thì vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ để y được che mát dưới bóng mát chiếc Ngai Vương của Ngài, và đó là Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài."
Sahih (chính xác) - Do Al-Tirmizdi ghi

Giải thích

Ông Abu Huroiroh cho biết rằng Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – nói: "Ai gia hạn thêm cho người mắc nợ gặp khó khăn (khi đã đến kỳ hạn trả nợ)" có nghĩa là cho người thiếu nợ nghèo khó thêm một khoảng thời gian, "hoặc xóa nợ cho y" thì phần thưởng sẽ là "vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ để y được che mát dưới bóng mát chiếc Ngai Vương của Ngài" tức Ngài sẽ cứu y khỏi cái nóng của Ngày Phán Xét hoặc thu nhận y vào Thiên Đàng của Ngài. Ngày mà sẽ không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài. Và phần thưởng của Allah tương ứng với việc làm thiện tốt của người đó.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Uyghur Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha Malayalam Telugu Swahili Tamil Mianma Thái Lan Đức Nhật Bản Pushto Asami Albani السويدية الأمهرية
Xem nội dung bản dịch

Những bài học rút từ Hadith

  1. Khuyến khích cho mượn có một khoản mượn tốt và đối xử tử tế và nhẹ nhàng với người mắc nợ.
  2. Việc gia hạn cho người mắc nợ nghèo khó hoặc xóa nợ toàn phần hay một phần cho y là nguyên nhân được che mát dưới bóng mát chiếc Ngài Vương của Đấng Ar-Rahman vào Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài.
  3. Hồng phúc của chủ nợ có lòng xí xóa và dễ dãi là phần thưởng to lớn mà anh ta sẽ nhận được vào Đời sau.
  4. Hồng phúc của việc dễ dãi đối với các bề tôi của Allah, Đấng Tối Cao.
  5. Được phép giao dịch bằng hình thức cho mượn nợ hoặc hình thức mua bán trả sau.
  6. Là sự tính nhiễm của người chủ nợ giành cho con nợ khi anh ta đồng ý cho vay.
Thêm