عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا، أو وضع له، أظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِل عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه».
[صحيح] - [رواه الترمذي والدارمي وأحمد]
المزيــد ...

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Atë që e afatizon borxhliun ose ia fal, Allahu do ta strehojë nën hijen e Arshit (Fronit) të Tij në Ditën e Kiametit, atë Ditë kur s'do të ketë hije tjetër pos kësaj hijeje."
Ky hadith është sahih. - E shënon Tirmidhiu.

Shpjegimi

Ebu Hurerja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Atë që e afatizon borxhliun", respektivisht ia shtyn afatin borxhliut të varfër. Afatizimi nënkupton shtyrjen e afatit deri në atë kohë që mund ta paguajë. Fjala e Profetit: "ose ia fal", respektivisht ia heq borxhin. Në transmetimin e Ebu Nuajmit qëndron: "ose ia bën dhuratë". Kësisoj, si shpërblim do ta ketë: "Allahu do ta strehojë nën hijen e Arshit (Fronit) të Tij". E strehon nën hijen e Arshit të tij realisht, ose e fut në Xhenet, kështu që Allahu e mbron nga nxehtësia e Ditës së Kiametit.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Është e pëlqyeshme të jepet borxh në formë të mirë dhe që borxhmarrësi të trajtohet miqësisht dhe me butësi.
  2. Afatizimi i borxhliut ose falja e borxhit në tërësi ose një pjesë të tij është nga virtytet që e bëjnë të obliguar strehimin nën hijen e Arshit të të Gjithëmëshirshmit, atë Ditë kur nuk ka hije pos kësaj hijeje.
  3. Vlera që ka borxhdhënësi tolerant dhe shpërblimin madhështor që do ta gëzojë në botën tjetër.
  4. Vlera që ka lehtësimi i çështjeve ndaj robërve të Allahut të Lartësuar.
  5. Lejohen marrëdhëniet e ndërsjella në raport me borxhin.
  6. Vlefshmëria që i autorizuari të shpenzojë vullnetarisht është atëherë kur bëhet me lejen e autorizuesit.