عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرا، أو وضع له، أظَلَّهُ الله يوم القيامة تحت ظِل عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه».
[صحيح] - [رواه الترمذي والدارمي وأحمد]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు ‘మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు ‘‘అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వ్యక్తికి గడువు పై మరింత సమయం కేటాయించిన లేక అప్పులోని మూల్యాన్నిమాఫీ చేసినా రేపు ప్రళయదినాన వారికి ఏ నీడలేనప్పుడు అల్లాహ్ మహోన్నతుడు తన అర్ష్ సింహాసనం నీడలో అతనికి చోటు ఇస్తాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని తిర్మిజీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

అబుహురైరా రజియల్లాహు అన్హు తెలియజేస్తున్నారు మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు : (من أنظر معسراً) అంటే రుణగ్రస్తుడైన బీదవాడికి గడువు కేటాయించడం,ఇంజార్’అంటే చెల్లించేవరకు వేచియుండటం (أو وضع عنه) లేదా అతని రుణంలో కొంత భాగాన్ని మన్నించడం,అబూ నయీమ్ ఉల్లేఖనం ప్రకారం “దానిని అతనికి బహుమతిగా ప్రకటిస్తాడో ” అని ఉంది ;అతనికి గల బహుమానం (أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه) వాస్తవంగా అల్లాహ్ అతనికి ప్రళయదినాన తన అర్ష్ సింహాసనం క్రింద నీడనిప్రసాదిస్తాడు లేదా అతనికి స్వర్గప్రవేశాన్నిప్రసాదిస్తాడు,ప్రళయదినం వేడి నుండి అల్లాహ్ అతన్ని రక్షిస్తాడు,ఈ బహుమతి అతనికి ‘ఏ నీడ లేనప్పుడు’ఉంటుంది -(يوم لا ظل إلا ظله)అంటే అల్లాహ్ ప్రసాదించేనీడ,గడువు ప్రసాదించేవాడికి ఈ బహుమతి లభించడానికి గల కారణం –అతను తన ప్రయోజనం కన్నా రుణగ్రస్తుడికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ అతనికి హాయి చేర్చాడు,కాబట్టి అల్లాహ్ కూడా అతనికి హాయిని చేకూర్చుతాడు”పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం”.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ‘ఖర్జ్ హసన’ ఉత్తమంగా రుణం ఇవ్వడం మరియు రుణగ్రహీత పట్ల దయ మరియు మృదుత్వంతో వ్యవహరించడం సమ్మతం (ముస్తహబ్బ్)
  2. బీద రుణగ్రస్తుడికి గడువు ఇవ్వడం లేదా అతని రుణ కొంతభాగాన్ని లేదా పూర్తిగా మాఫీ చేయడం వంటి గుణాలు” ప్రళయ దినాన ఏ నీడ లేనప్పుడు “రహ్మాన్ అర్ష్ సింహాసనం క్రింద నీడను” తప్పనిసరి చేసే సత్కర్మలకు సంబంధించినది.
  3. దయాగుణాన్ని కలిగిన ఋణదాత ఘనత మరియు అతనికి ప్రళయదినాన వరించే గొప్ప బహుమతి గురించి చెప్పబడినది
  4. అల్లాహ్ దాసుల పట్ల సులభ వైఖరి అవలంభించడం యొక్క ఘనత తెలుపబడినది
  5. అప్పు తో కూడిన వ్యవహారాలు చేయడం హలాలు కార్యాలే !
  6. ముఅక్కిల్ ఇవ్వబడిన అధికారం ఉంటే వకీలు దానం సమ్మతించబడుతుంది,చెల్లుతుంది.
ఇంకా