عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً، أأدخل الجنة؟ قال: «نعم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ông Abu 'Abdullah, Jabir bin 'Abdullah Al-Ansar kể: Có một người đàn ông hỏi Thiên Sứ của Allah, nói: Người thấy sao nếu tôi chỉ hành lễ các Salah bắt buộc, chỉ nhịn chay Ramadan, làm điều Halal và tránh xa điều Haram và tôi không làm thêm bất cứ gì ngoài chúng, vậy tôi có được vào Thiên Đàng không? Người đáp: {Có.}
Sahih (chính xác) - Do Muslim ghi

Giải thích

Ông Abu 'Abdullah, Jabir bin 'Abdullah Al-Ansar thuật lại câu chuyện về một người đàn ông hỏi Thiên Sứ của Allah, nói: Người thấy sao, nghĩa là hãy cho tôi biết nếu tôi chỉ hành lễ các Salah bắt buộc tức năm lần Salah bắt buộc trong ngày đêm, không hành lễ Salah Sunnah thêm nữa; tôi chỉ nhịn chay Ramadan, không nhịn chay thêm bất cứ ngày tự nguyện nào; tôi làm điều Halal bằng niềm tin Allah cho phép làm và tránh xa điều Haram bằng niềm tin điều đó bị Allah cấm, chỉ làm những gì cho phép và tôi không làm thêm bất cứ gì ngoài chúng. Vậy, với bấy nhiêu đó, tôi có được vào Thiên Đàng không? Thiên Sứ của Allah đáp: {Có} bởi mục đích của lòng Taqwa (kính sợ Allah) là tuân thủ theo điều được lệnh và từ bỏ mọi điều bị cấm. Điều này đã được rõ trong các văn bản, và người đàn ông không làm thêm bất cứ điều gì ngoài các điều Allah đã bắt buộc và không từ bỏ ngoài những gì Allah đã cấm.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Ba Tư tiếng Ấn Độ Sinhala Người Kurd Người Bồ Đào Nha Malayalam Swahili Tamil Mianma Thái Lan
Xem nội dung bản dịch

Các bài học

  1. Sự quan tâm của Sahabah trong việc biết sự thật và hướng dẫn cũng như việc tuân thủ. Họ quan tâm muốn biết điều dẫn lối đến Thiên Đàng và những gì đưa con người vào Thiên Đàng.
  2. Hadith chỉ ra rằng Thiên Đàng là mục đích và con người cố gắng hành đạo tốt để được sự hài lòng của Allah và để được cư ngụ nơi Thiên Đàng của Ngài.
  3. Hadith chỉ ra rằng việc hành đạo là nguyên nhân được vào Thiên Đàng.
  4. Tầm quan trọng của năm lễ nguyện Salah hàng ngày, chúng là việc hành đạo quan trọng nhất trong tất cả hình thức thờ phượng đứng sau hai câu chứng ngôn đức tin.
  5. Tầm quan trọng của việc nhịn chay Ramadan, và có lẽ người hỏi khi hỏi đã không hỏi hết các nghĩa vụ bắt buộc khác như Zakat, có lẽ ông ta không có tiền để Zakat.
  6. Con người cần phải tuân theo và làm đúng với những gì được truyền lại từ Thiên Sứ của Allah trong việc cho phép điều Halal và nghiêm cấm điều Haram. Nhờ đó mà họ sẽ làm những gì Allah cho phép và tránh xa điều Ngài đã cấm, điều đó bao gồm việc biết tự tránh xa mọi điều cấm bằng niềm tin rằng đó là điều cấm.