Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nghĩa vụ bắt buộc được hạn chế
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Có lời hỏi Thiên Sứ ﷺ: Salah nào tốt nhất? Người đáp: {Là Salah đứng lâu.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu cần phải quỳ lạy nhiều hơn nữa. Quả thật, không một cái lạy nào vì Allah mà không được Ngài nâng cậu lên một bậc và xóa cho cậu một tội lỗi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai hành lễ Bardain (buổi sáng và buổi chiều) xem như đã vào Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp