Kategori

Daftar Hadis

Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Andaikata mereka mengetahui keutamaan yang terkandung dalam keduanya, pasti mereka menghadirinya meskipun dengan cara merangkak
عربي Inggris Urdu
Salat lima waktu, (salat) Jumat ke Jumat berikutnya, dan (puasa) Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijauhi
عربي Inggris Urdu
“Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan (lindungan) Allah
عربي Inggris Urdu
Bagaimana pendapatmu jika aku hanya mengerjakan salat-salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram
عربي Inggris Urdu
Bersuci itu separuh dari iman. Ucapan "alḥamdulillāh" memenuhi timbangan, ucapan "subḥānallāhi wal-ḥamdulillāh" memenuhi antara langit dan bumi
عربي Inggris Urdu
Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau bersabda, "Salat pada waktunya." Dia bertanya, "Kemudian amal apa?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya lagi, "Kemudian amal apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah
عربي Inggris Urdu
Aku berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mengucapkan syahadat lā ilāha illallāh-wa anna muḥammadar rasūlullāh, menegakkan salat, membayar zakat, mendengar dan taat kepada pemimpin, dan nasihat untuk setiap muslim
عربي Inggris Urdu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya, "Salat apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Salat yang berdirinya lama."
عربي Inggris Urdu
Hendaknya engkau banyak bersujud kepada Allah. Sungguh, tidaklah engkau bersujud satu kali kepada Allah, melainkan dengannya Allah akan mengangkatmu satu derajat serta menggugurkan darimu satu dosa
عربي Inggris Urdu
Siapa yang melaksanakan salat al-bardain (Subuh dan Asar) niscaya dia masuk surga
عربي Inggris Urdu
Bagaimana menurut kalian, jika ada sebuah sungai di depan pintu salah satu di antara kalian lalu ia mandi di sana lima kali setiap hari. Apakah masih ada tersisa kotorannya?
عربي Inggris Urdu
Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya.
عربي Inggris Urdu
Tidaklah seorang muslim tatkala tiba waktu salat wajib, lalu dia membaguskan wudunya, khusyuknya, dan rukuknya, melainkan salat itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar. Penghapusan itu berlaku sepanjang masa
عربي Inggris Urdu
Wahai Bilal! Kumandangkanlah ikamah salat; berikan kita ketenangan dengan salat
عربي Inggris Urdu
Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat Wusṭa (Asar) hingga matahari terbenam.
عربي Inggris Urdu
Siapa mengerjakan salat Subuh maka ia berada dalam lindungan Allah
عربي Inggris Urdu