فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

پر منافقانو تر ټولو دروند لمونځ: د ماخوستن او سهار لمونځونه دي، که دوی پوه شي چې په دې کې څه دي، نو دوی به ورته په خاپوړو ورغلي وو، او قصد مې وکړ چې امر وکړم تر څو لمونځ ودریږي، بیا یو چاته ووایم چې خلکو ته لمونځ ورکړي، او زه د سړیو په ملګرتیا چې د لرګیو ګیډۍ ورسره وي د هغو خلکو لور ته روان شم چې لمانځه ته نه حاضریږي، او کورونه یې پرې وسوځوم.
عربي انګلیسي فرانسوي
پنځه ګوني لمونځونه، یوه جمعه تر بلې او یو رمضان تر بل پورې هغه ګناهونه بخښي چې د دوی تر منځه شوي وي پدې شرط چې له کبیره ګناهونو ځان وساتل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې د سهار لمونځ وکړي هغه د الله په حفاظت کې وي، پس طلب دې نه کړي الله له تاسو د خپلې ذمې په هکله څه شی.
عربي انګلیسي فرانسوي
په فرائضو بسنه کول
عربي انګلیسي هسپانوي
پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي