Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, nhóm người mà anh phải đến gặp họ thuộc dân Kinh Sách (Thiên Chúa và Do Thái), theo đó điều đầu tiên anh cần kêu gọi họ là Shahadah (chứng nhận): “لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ” – (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai sống tử tế trong Islam sẽ không bị bắt tội về những gì mình đã làm trong thời Jahiliyah (tiền Islam).
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha