Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Ai sống tử tế trong Islam sẽ không bị bắt tội về những gì mình đã làm trong thời Jahiliyah (tiền Islam).
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Các ngươi hãy kính sợ Allah mà dâng lễ nguyên Salah năm lần bắt buộc, nhịn chay tháng bắt buộc, xuất Zakah từ tài sản của các ngươi và tuân lệnh lãnh đạo của các ngươi, các ngươi sẽ được vào Thiên Đàng của Thượng Đế của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp