ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

"വേദക്കാരിൽ പെട്ട ഒരു ജനതയിലേക്കാണ് നീ പോകുന്നത്. അതിനാൽ അവരെ നീ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് 'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' (അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനായി മറ്റാരുമില്ല) എന്നതിലേക്കായിരിക്കട്ടെ!"
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിലാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ
ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഇസ്ലാമിൽ നന്മ വരുത്തിയാൽ ജാഹിലിയ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ