Aina za kimatawi

Orodha ya Hadithi

Hakika wewe unawaendea watu wa kitabu, basi naliwe la mwanzo utakalowaita kwalo ni kushuhudia kuwa hapana Mola ispokuwa Mwenyezi Mungu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Umejengwa uislamu kwa mambo matano
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Atakayefanya mema katika uislamu hatoadhibiwa kwa yale aliyoyafanya zama za ujinga
عربي Lugha ya kiingereza Kiispania
Alikuja mtu mmoja kwa Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- kutoka maeneo ya Najid, kichwa chake kikiwa kimetimka, tunasikia mvumo wa sauti yake, na wala hatuelewi anasema nini, mpaka akasogea karibu kwa Mtume -Rehema na Amani ziwe juu yake- ghafla akaanza kuuliza kuhusu uislamu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Nimeamrishwa nipambane na watu mpaka washuhudie kuwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu nakuwa Muhammadi ni Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na wasimamishe swala, na watoe zaka, pindi watakapofanya hivyo watakuwa wamezikinga kutokana nami damu zao na mali zao isipokuwa kwa haki ya uislamu na hesabu yao itakuwa juu ya Mwenyezi Mungu Mtukufu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa