زیر شاخه ها

فهرست احادیث

شما به سوى قومى مى رويد كه اهل كتاب هستند، پس اولين چيزى كه آنان را به سويش دعوت مى كنيد، شهادت "لا إله إلا الله" است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسلام بر پنج رکن بنا شده است
عربي انگلیسی اسپانیایی
کسی که اسلامش نیکو شود، برای آنچه در جاهلیت مرتکب شده مؤاخذه نمی شود.
عربي انگلیسی اسپانیایی
از طلحة بن عبيدالله رضی الله عنه روایت است که می گويد: مردی از اهالیِ نجد، با موهايی ژوليده نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد؛ پژواک صدايش را از دور می شنيديم، ولی نمی فهميديم چه می گويد تا اينکه به رسول الله صلى الله عليه وسلم نزديک شد و دريافتيم که درباره ی اسلام می پرسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مأموريت يافته ام که با مردم بجنگم تا گواهی دهند معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده ی اوست و نماز را برپا دارند و زکات بپردازند؛ هرگاه چنين کردند، جان و مال خود را از هرگونه تعرضی از سوی من مصون داشته اند، مگر در حقّی که اسلام تعيين کرده است و حساب شان با الله متعال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، مرا از عملی خبر بده که وارد بهشتم سازد و از آتش دوزخ دور کند. فرمود: «درباره ی امر بزرگی پرسيدی؛ هرچند برای کسی که الله متعال بر او آسان بگرداند، سهل است».
عربي انگلیسی فرانسوی
مؤمنان در دوستی، مهربانی و شفقت با يکديگر، مانند پيکری هستند که اگر يک عضو آن به درد آيد، ساير اعضا با بی خوابی (بی قراری) و تب با آن هم نوا می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی