kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Lallai cewa kai zaka je wajen wasu Mutane na Ma'abota littafi, to farkon abinda zaka fara kiransu akai shi ne Shaidawa Babu Wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An umurce ni da in yaki mutane har sai sun yi shaidar cewa babu wani abin bauta sai Allah kuma cewa Muhammadu Manzon Allah ne, suna yin salla, kuma suna bayar da zakka. Akan Allah-Mai girma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Rasulallahi, ka bani labarin wani aiki wanda zai shigar dani Aljanna kuma ya nisantar dani daga wuta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Usama, shin ka kashe shi bayan ya ce: Babu wani abin bauta sai Allah?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Misalin muminai a cikin abokantakarsu, jin kai, da jin kai, misalin jiki idan wani memba ya koka da shi.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci