عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Theo ông Abu Huroiroh dẫn lời Thiên Sứ ﷺ đã nói: {Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, còn ai chống đối Ta tức là y đã chống đối Allah; và ai tuân lệnh vị lãnh đạo là y đã tuân lệnh Ta, còn ai chống đối lãnh đạo là y đã chống đối Ta.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Ý nghĩa Hadith: Thiên Sứ ﷺ cho biết việc tuân lệnh Người là tuân lệnh Allah, và Thiên Sứ ﷺ chỉ ra lệnh đúng theo chỉ thị của Allah đã sai bảo cho Người và cho cộng đồng của Người, vì vậy Khi Thiên Sứ ﷺ ra lệnh điều gì đó thì hãy biết rằng đó chính là mệnh lệnh của Allah. Cho nên, ai tuân lệnh Thiên Sứ ﷺ là đã tuân lệnh Allah và ai nghịch ý Người là đã nghịch lại lệnh của Allah. Bên cạnh đó việc tuân lệnh lãnh đạo được xem là đã tuân lệnh Thiên Sứ ﷺ và khi chống đối cấp lãnh đạo tức là đã chống đối Allah, bởi Thiên Sứ ﷺ đã chỉ thị như thế ở rất nhiều Hadith, ngoại trừ lãnh đạo sai bảo làm tội lỗi thì không được nghe theo.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha
Xem nội dung bản dịch
Thêm