Lista e haditheve

Ia dhamë besën të Dërguarit të Allahut ﷺ se do ta dëgjojmë dhe do t'i bindemi në kohë të vështira dhe në kohë të qeta, qofshim të fortë, qofshim ngurrues, edhe nëse dikush bëhet padrejtësisht hisetar në hakun tonë, si dhe se nuk do t'ua cenojmë postin atyre që u takon.
عربي Anglisht Frëngjisht
Do t'ju vijnë prijës, të cilët do të veprojnë gjëra të lejuara dhe të ndaluara, andaj, ai që e urren veprimin e tyre, i ka ikur mëkatit, ai që i kundërshton, ka shpëtuar (prej mëkatit), mirëpo ai që nuk e urren veprimin e tyre dhe i pason ata (në mëkat), nuk i ka ikur mëkatit dhe nuk ka shpëtuar).” Thanë: "A t'i luftojmë?" Tha: “Jo, përderisa e falin namazin."
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur robi sëmuret ose udhëton, shpërblimi i shkruhet njëjtë siç ka punuar sa ka qenë vendas dhe i shëndoshë
عربي Anglisht Frëngjisht
Kumtoni prej meje, qoftë dhe një ajet, si dhe nuk ka të keqe t'i transmetoni gojëdhënat e bijve të Israilit. Ai që gënjen për mua qëllimisht, le të përgatitet për ulësen e tij në Zjarr
عربي Anglisht Frëngjisht
Feja është sinqeriteti
عربي Anglisht Frëngjisht
O Allah! Ai që merr post udhëheqës për diç nga punët e muslimanëve dhe i mundon ata, mundoje edhe Ti atë!
عربي Anglisht Frëngjisht
Çdo njeri, të cilin Allahu e ka bërë përgjegjës për një tufë njerëzish, që vdes duke i mashtruar tufën e vet, Allahu ia ka ndaluar atij Xhenetin
عربي Anglisht Frëngjisht
Kush refuzon t'i bindet prijësit dhe largohet nga muslimanët e unifikuar (në të vërtetën) e pastaj vdes në këtë gjendje, vdekja e tij i ngjan vdekjes së periudhës (së injorancës) paraislame.
عربي Anglisht Frëngjisht
E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thotë: “Nëse dikush vjen, pasi të jeni bashkuar rreth një prijësi dhe dëshiron që të thyejë boshtin tuaj ose të shpartallojë unitetin tuaj, vriteni.
عربي Anglisht Frëngjisht
Kushdo që sheh ndonjë të keqe, le ta ndryshojë
عربي Anglisht Spanjisht