عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ebu Rukaje Temim ibn Eus Dariu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti ﷺ ka thënë: "Feja është sinqeriteti." E pyetëm: "Ndaj kujt?" Ai tha: "Ndaj Allahut, ndaj Librit dhe të Dërguarit të Tij, ndaj prijësve të muslimanëve, si dhe ndaj shtresës së tyre të përgjithshme."
Ky hadith është sahih. - E shënon Muslimi.

Shpjegimi

Feja besimdrejtë erdhi që të na mësojë që të jemi të sinqertë e të çiltër, si dhe që të besojmë e të pranojmë teuhidin (monoteizmin) e Allahut të Lartmadhërishëm; ta dëlirësojmë Atë nga të metat dhe ta përshkruajmë me cilësitë e përsosurisë; të besojmë se Kurani është fjala e Tij, i zbritur e jo i krijuar. Ne punojmë sipas ajeteve krejtësisht të qarta (ar. muhkemat) dhe u besojmë atyre jo krejtësisht të qarta (ar. muteshabihat). I besojmë të Dërguarit ﷺ dhe asaj me të cilën ka ardhur; i kryejmë urdhrat e tij dhe largohemi nga ajo që ndaloi. Jemi të sinqertë ndaj imamëve (prijësve) të muslimanëve, duke i ndihmuar ata në të vërtetën dhe duke i udhëzuar në atë që ata nuk e dinë, si dhe duke i kujtuar ata për atë që kanë harruar ose lënë pas dore. Gjithashtu, ne udhëzojmë shtresën e përgjithshme të muslimanëve në të vërtetën dhe i ndalojmë ata që të na dëmtojnë ne dhe të tjerët, sipas mundësive tona. I urdhërojmë ata të bëjnë vepra të mira dhe i ndalojmë nga e keqja. Pëmbledhësi i sinqeritetit (i këshillës) ndaj tyre nënkupton të duam për ta atë që secili prej nesh e do për vete.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Urdhri për të qenë të sinqertë (e për të këshilluar).
  2. Pozita madhështore që gëzon sinqeriteti (këshilla) në fe; prandaj u quajt "feja është sinqeriteti".
  3. Feja ngërthen në vete fjalët dhe veprat.
  4. Dijetari duhet ta lërë dëgjuesin ta kuptojë atë që e ligjëron dhe mos t'ia sqarojë shumë, derisa vetë dëgjuesi të përmallohet në atë moment për atë gjë, kështu që, kjo ndikon më shumë tek ai sesa në rastin kur ia tregon atij atë gjë menjëherë.
  5. Metoda e shkëlqyer e mësimdhënies nga ana e Profetit ﷺ, meqë e përmendi sinqeritetin fillimisht në mënyrë të padetajuar, e më pas e sqaroi hollësisht.
  6. Kujdesi që kishin sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) për diturinë; ata nuk lanë gjë që kishin nevojë për sqarim pa pyetur për të.
  7. Fillimi me gjërat që janë më të rëndësishme e kështu me radhë, sepse Profeti ﷺ filloi me sinqeritetin ndaj Allahut, Librit (Kuranit), Profetit ﷺ, prijësve të muslimanëve e më pas sinqeritetin ndaj shtresës së tyre të përgjithshme.
  8. Përforcimi i fjalës duke e përsëritur, që t'i kushtohet rëndësi dhe ta kuptojnë, ashtu siç qëndron tri herë në transmetimin e imam Ahmedit: "Feja është sinqeriteti."
  9. Sinqeriteti i përfshin të gjithë.