عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من عبد يَسْتَرْعِيْهِ الله رَعِيَّةً، يموت يوم يموت، وهو غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ؛ إلا حرَّم الله عليه الجنة».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Makil ibn Jesari (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Çdo njeri, të cilin Allahu e ka bërë përgjegjës për një tufë njerëzish, që vdes duke i mashtruar tufën e vet, Allahu ia ka ndaluar atij Xhenetin."
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Në hadithin e Makil ibn Jasarit, ky paralajmërim është kundër atij që e mashtron tufën e vet, që nënkupton: "Çdo njeri, të cilin Allahu e ka bërë përgjegjës për një tufë njerëzish", pra, e ngarkon për t'u kujdesur për tufën e vet. Kjo nënkupton që ta caktojë atë për t'i kryer interesat e tyre dhe i jep atij kontrollin e punëve të tyre. Ndërkaq, përgjegjësi është ai kujdestari i besueshëm, që është caktuar për t'i ruajtuar gjërat. "...që vdes duke i mashtruar tufën e vet..." Qëllimi është dita kur ai vdes në kohën kur i del shpirti. Gjendja para kësaj është një kohë në të cilën nuk pranohet pendimi, sepse i penduari për tradhtinë ose neglizhencën e tij nuk e meriton këtë paralajmërim. Kushdo që ka kryer tradhti në udhëheqësinë e tij, qoftë kjo udhëheqësi publike, qoftë private; Profeti ﷺ e ka kërcënuar me fjalën e tij: "... Allahu ia ka ndaluar atij Xhenetin." Pra, nëse e ka bërë të lejuar (mashtrimin), ose kuptimi është se Allahu e pengon të hyjë në Xhenet me besimtarët e parë.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Kërcënimi i rëndë për kujdestarët që nuk kujdesen për çështjet e tufës së tyre.
  2. Ky hadith nuk është i veçantë për imamin e madh dhe zëvendësit e tij, por është i përgjithshëm për të gjithë ata të cilët Allahu i ka bërë përgjegjës për një tufë njerëzish, si: babai, drejtori i shkollës dhe të ngjashmit.
  3. Nëse ky mashtrues pendohet para vdekjes së tij, ky kërcënim nuk do ta godasë.
  4. Paralajmërimi i pushtetarëve që të mos i neglizhojnë nënshtetasit e tyre e as t'i neglizhojnë çështjet e tyre e t'ua humbin të drejtat që i gëzojnë.
  5. Sqarimi i obligimit që e kanë pushtetarët për të bërë përpjekjet e tyre maksimale për të këshilluar popullin e tyre dhe se kushdo që e neglizhon këtë gjë, do të privohet nga Xheneti, me fituesit.
  6. Sqarimi i rëndësisë së pozitës së pushtetarit në Islam.