عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من عبد يَسْتَرْعِيْهِ الله رَعِيَّةً، يموت يوم يموت، وهو غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ؛ إلا حرَّم الله عليه الجنة».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

మాఖిల్ బిన్ యసార్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం‘ అల్లాహ్ తాలా ఎవరికైతే నాయకత్వాన్ని ఒసగుతాడో అతని మరణ సమయానికి కనుక అందులో ఏమైనా మోసానికి అన్యాయానికి పాల్పడితే అతనిపై స్వర్గం నిషేదించబడుతుంది.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మాఖిల్ బిన్ యసార్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం‘ అల్లాహ్ తాలా ఎవరికైతే నాయకత్వాన్ని ఒసగుతాడో అతని మరణ సమయానికి కనుక అందులో ఏమైనా మోసానికి అన్యాయానికి పాల్పడితే అతనిపై స్వర్గం నిషేదించబడుతుంది'మా’కిల్ బిన్ యసార్ ఉల్లేఖించిన ఈ హదీత్ : పాలితులను మోసం చేయకుండా హెచ్చరిస్తుంది; (ما من عبد يسترعيه الله رعية) అనగా ఇతరులపై అధికారాలు అప్పగించబడిన వ్యక్తి } رعية: ‘రయియ్య’అనబడే క్రియ ఇక్కడ المرعية ‘మర్యియ్య’గా వినియోగించబడినది,అంటే – అల్లాహ్ ప్రజల మంచి చెడులను చూసుకోవడానికి వారి పగ్గాలు ఇస్తూ నియమించినవ్యక్తి, الراعي –అర్రాయి;అంటే పాలితుల భాధ్యతలను రక్షించే పాలకుడు. (يموت يوم يموت وهو غاش) ;అనగా మోసగించువాడు, (لرعيته) అనగా తన పాలకులను మోసగించువాడు, ‘మరణం సంభవించు సమయం’ఆత్మ శరీరం నుండి బయటికి వెళ్లడానికి కాస్త ముందు తౌబ ఆమోదించబడని సమయం’ తన తప్పులను మోసాలపై పశ్చాత్తాప పడ్డవాడు ఈ హెచ్చరికనుండి బయటపడతాడు,ఎవరైతే తన భాధ్యతలో మోసంచేస్తాడో అది సాధారణమైనదైన లేదా ప్రముఖమైనదైన మహనీయ సత్యసంధుడు,మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ హెచ్చరించిన ప్రకారం ‘అతని పై అల్లాహ్ స్వర్గాన్ని హరాము చేస్తాడు’-(إلا حرم الله عليه الجنة) –అతను మోసాన్ని హలాలు విశ్వసించి చేసినట్లైతే ,ఇది కూడా దీని అర్ధం కావొచ్చు-అల్లాహ్ అతన్ని ‘సాబిఖీన్ అవ్వల్’తో పాటు స్వర్గంలో పంపించడు

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. తమ పాలితుల పట్ల గల భాధ్యతలను పెడచెవున పెట్టి విస్మరించిన పాలకులకు ఇందులో కఠినమైన హెచ్చరిక ఉంది.
  2. ఈ హదీసు కేవలం పాలకులకు మరియు వారి అధికారులకు మాత్రమే చెందినది కాదు,ఎవరి చేతుల్లో అల్లాహ్ అధికార పగ్గాలు పెట్టాడో వారంతా ఇందులో ఇమిడియున్నారు-ఉదా ‘తండ్రి,పాఠశాల నిర్వాహకర్త మొదలగు లాంటి వారు.
  3. ఒకవేళ మరణానికి ముందు చేసిన మోసానికి పశ్చాత్తాప చెందుతూ తౌబ చేసుకున్నట్లైతే ఈ కఠిన హెచ్చరిక నుండి అతను తొలగిపోతాడు.
  4. పాలకులు తమ ప్రజల హక్కులను కొల్లగొట్టకుండా వారి వ్యవహారాలను నిర్లక్ష్యం పర్చకుండా మరియు వారి హక్కులను కాలరాయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించడం జరుగుతుంది.
  5. పాలకులు తమ అధికారులకు సలహాలు ఇవ్వడంలో తమవంతు కృషిచేయడం విధి,ఈ విషయం లో కాస్త నిర్లక్ష్యం చేసినవాడు సజ్జనులతో కలిసి స్వర్గ ప్రాప్తికి నోచుకోలేడు నిషేదించబడినది.
  6. ఇస్లాంలో ‘పాలించేపదవికి’ ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉందో తెలుస్తుంది.