عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ayon kay Abū Ruqayyah Tamīm bin Aws Ad-Dārīy, malugod si Allāh sa kanya, ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsabi: "Ang relihiyon ay ang pagpapayo." Nagsabi kami: "Ukol kanino po?" Nagsabi siya: "Ukol kay Allāh, ukol sa Aklat Niya, ukol sa Sugo Niya, ukol sa mga pinuno ng mga Muslim, at mga masa nila."
Tumpak. - Nagsalaysay nito si Imām Muslim.

Ang pagpapaliwanag

Dumating ang Relihiyon Makakatotohanan alang-alang sa wagas na pag-uukol ng pagpapayo at pagkakaloob nito, upang sumampalataya tayo at kumilala tayo sa kaisahan ni Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan; magpahayag tayo ng kawalan Niya ng mga kapintasan; maglarawan tayo sa Kanya ayon sa mga katangian ng kalubusan; maniwala tayong ang Qur'ān ay Salita Niya - ibinaba hindi nilikha - na ginagawa natin ang tiniyak dito at sinasampalatayanan natin ang pinatalinghaga rito; maniwala tayo sa Sugo, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa inihatid niya; sumunod tayo sa utos niya at umiwas tayo sa anumang sinaway niya; magpayo tayo sa mga pinuno ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila katotohanan at paggabay sa kanila sa anumang hindi nila nalaman; magpaalaala tayo sa kanila sa nakalimutan nila o nalingat sila; gumabay tayo sa madlang tao ng mga Muslim tungo sa katotohanan; magpigil tayo para sa kanila ng kapinsalaan mula sa atin at mula sa iba sa atin ayon sa kakayanan; at mag-utos tayo sa kanila ng nakabubuti at magbawal tayo sa kanila ng nakasasama. Ang panuntunang sumasaklaw sa pagpapayo sa kanila ay na ibigin natin para sa kanila ang anumang naiibigan ng bawat isa sa atin para sa sarili niya.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
Paglalahad ng mga salin