عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بَايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطَّاعَة في العُسْر واليُسْر، والمَنْشَطِ والمَكْرَه، وعلَى أَثَرَةٍ عَلَينا، وعلى أَن لاَ نُنَازِعَ الأَمْر أَهْلَه إِلاَّ أَن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِندَكُم مِن الله تَعَالى فِيه بُرهَان، وعلى أن نقول بالحقِّ أينَما كُنَّا، لا نخافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ayon kay `Ubbadah bin Samit, malugod si Allah sa kanya-Nagsabi siya:Nakipagkasundo kami sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pakikinig at pagsunod sa hirap at ginhawa,at sa Kasiglaan at Pagkamunghi,at sa pagpapa-inam sa amin,At ang hindi kami makipagtalo sa mga tagapamahala maliban kapag nakita sa inyo ang lantad na hindi pananampalataya kay Allah-Pagkataas-taas Niya- na may sapat na katibayan,At ang magsabi kami ng pawang katotohanan sa Allah kahit saan kami mapadpad,at hindi kami matatakot sa mga paratang ng mga nagpaparatang.
[Tumpak] - [Napagkaisahan ang katumpakan]

Ang pagpapaliwanag

(Nakipagkasundo kami) Ibig sabihin ay: Nakipagkasundo ang mga Kasamahan ng Propeta-malugod si Allah sa kanila-sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa pakikinig at pagsunod,At ito ay ang sinumang pinagkatiwalaan ni Allah sa mga bagay,sa kapanahunan ng Propeta;Sapagkat si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay nagsabi: {Sundin ninyo si Allah,at sundin ninyo ang Sugo [ Muhammad],at sila [na mga Muslim] sa inyong lipon, na may kapamahalaan} [An-Nisa:59].At pagkatapos niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay may dalawang grupong [pinagkatiwalaang] mamamahala: Ang mga may Kaalaman at Ang mga Pinuno.Ngunit ang mga may Kaalaman ay sinasanggunian sa mga bagay para sa Kaalaman at Kapahayagan.at ang mga Pinuno,sila ay sinasanggunian sa mga bagay para sa Pagpapatupad at Pamamahala.Sinasabi:Nakipagkasundo kami sa pakikinig at pagsunod,At sa sinabi niya:"Sa hirap at Ginhawa" Ibig sabihin: Kahit ang mamamayan ay may paangangailangan sa salapi o maluwag [ang kanilang kalagayan],Nararapat sa lahat ng mamamayan,Mararangya man o mahihirap,na sumunod sila sa mga Namamahala sa kanila at makinig sila sa kanila,At gayundin sa Kasiglaan at Pagkamunghi,Ibig sabihin:maging ang mga mamamayan ay mamunghi rito,dahil sa ang naipag-utos sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan at hindi nila naiibigan sa mga sarili nila,o sila ay nasisigla sa mga ito,dahil ang naipag-utos sa kanila ay mga bagay na naaangkop sa kanila at nasasang-ayunan nila."at sa paghahadlang sa amin" Paghahadlang ibig sabihin ay paghahadlang sa amin,Ibig sabihin;Kung ang namamahala ay hinahadlangan ang Salapi-yaman o bukod pa rito,para sa mamamayan,na siyang nakakapag-pasaya sa mga sarili nila,ngunit ipinagbabawal ito nang sinumang namamahala sa kanila,Tunay na nararapat [sa kanila] ang Pakikinig at Pagsunod,Pagkatapos ay sinabi niya:"At ang hindi kami makipaglaban sa mga tagapamahala" Ibig sabihin ay;Hindi kami makikipag-laban sa mga Namamahala sa anumang ipinapamahala ni Allah sa kanila,sa amin,[sa layuning] upang kunin ang pamamahala sa kanila,Dahil ang pakikipag-laban na ito ay magdudulot ng maraming kasamaan,at malaking Tukso,at pagkawatak-watak ng mga Muslim,At walang ibang kadahilanan kung bakit nawasak ang Ummah ng mga Muslim,maliban sa pakikipag-laban sa mga Namamahala,mula sa Kapanahunan ni Uthman-malugod si Allah sa kanya-hanggang sa mga araw na ito.Pagkatapos ay nagsabi siya:"maliban kapag nakita sa ninyo ang lantad na hindi pananampalataya kay Allah-Pagkataas-taas Niya- na may sapat na katibayan" May apat na kondisyon,kapag nakita natin ito at naging ganap ang apat na kondisyon,sa oras na ito ay ipinapahintulot sa atin ang makipag-laban sa mga Tagapamahala,at Sisikapin natin na tanggalin sila sa pamamahala nila,Ngunit sa mga sumusunod na kondisyon:Ang Una:Ang Makita ninyo ito,Ito ay nararapat na nalalaman,Ngunit ang karaniwang paghinala,ay hindi ipinapahintulot ang paglabas sa mga Namumuno.Ang Ikalawa:Ang kaalaman na na ito ay Kufr [Walang Pananampalataya] at Hindi ang Paggawa ng malaking kasalanan.Ang Paggawa ng malaking kasalanan,kahit pa gumawa ng malaking kasalanan ang Namamahala,hindi ipinapahintulot ang paglabas sa kanila;Kahit pa sila ay uminom ng alak,kahit sila ay nangalunya,kahit sila ay gumawa ng hindi makatarungan sa tao;Hindi parin ipinapahintulot ang paglabas sa kanila,Liban kapag nakita natin sa kanila ang hayag na hindi pananampalataya at lantaran. Ang Ikatlo:Ang Lantarang Hindi Pananampalataya: At ito ang kahulugan ng Hayag na Hindi Pananampalataya ,Ang Lantaran ay mga bagay na hayag at nakikita.Ngunit kapag sa mga bagay na may kaakibat na interpretasyon,ay Hindi ipinapahintulot ang paglabas sa kanila rito.Ibig sabihin:Kapag ipinagpalagay natin na gumawa sila ng mga bagay na sa tingin nating ito ay Kufr [ Kawalan ng Pananampalataya] ngunit dito ay may pag-aalinlangan na maaaring ito ay hindi Kufr [ Kawalan ng Pananampalataya],Tunay na hindi ipinapahintulot sa atin ang pakikipag-laban sa kanila o paglabas sa kanila,o ang patalsikin sila sa anumang katungkulan nila,Liban kapag ito ay lantaran at hayag,Tulad ng: Kapag ipinahintulot niya sa mamamayan ang pangangalunya at pag-inom ng alak.Ang ika-apat na kondisyon:"Mayroon sa inyo ang sapat na katibayan mula kay Allah",Ibig sabihin ay mayroon tayong sapat na katibayan na walang pag-aalinlangan,na ito ay isang Kufr [ Kawalan ng Pananampalataya],Kung ang naging katibayan ay mahina sa pagpapatibay nito.o mahina sa pagpapatunay nito,tunay na hindi ipinapahintulot ang paglabas sa kanila;Dahil ang paglabas sa kanila ay magdudulot ng maraming kasamaan at malaking kapinsalaan.At kung halimbawa ay makita man natin ito,Hindi ipinapahintulot ang pakikipaglaban sa kanila,hanggang sa tayo ay magkaroon ng sapat na kakayahan sa pagpapatalsik sa kanya,At kapag wala sa mamamayan ang sapat na kakayahan,ay hindi ipinapahintulot ang paglabas sa kanila; Sapagkat maaaring kapag nakipag-laban sila sa mga Tagapamahala,at wala sa kanila ang sapat kakayahan.Puputulin nito ang mga natitirang kabutihan at magiging ganap ang pananakop niya.Ang mga Kondisyong ito,ay kondisyon sa Pagpapahintulot o Pag-oobliga-pag-oobiga sa paglabas sa Taga-pamahala-Ngunit sa isang kondisyon-Kung mayroong sapat na kakayahan,At kung wala ang sapat na kakayahan,Hindi ipinapahintulot ang paglabas.Sapagkat sa mga ganitong pangyayari ay tulad ng sinasadyang pagtapon sa sarili sa kamatayan.Sapagkat walang silbi rito ang paglabas.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية
Paglalahad ng mga salin