عن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّه يُسْتَعمل عَلَيكُم أُمَرَاء فَتَعْرِفُون وَتُنكِرُون، فَمَن كَرِه فَقَد بَرِئ، ومَن أَنْكَرَ فَقَد سَلِمَ، ولَكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قالوا: يا رسول الله، أَلاَ نُقَاتِلُهُم؟ قال: «لا، ما أَقَامُوا فِيكُم الصَّلاَة».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Umu Seleme, Hindi, e bija e Ebu Umejes, Hudhejfes (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "Do t'ju vijnë prijës, të cilët do të veprojnë gjëra të lejuara dhe të ndaluara, andaj, ai që e urren veprimin e tyre, i ka ikur mëkatit, ai që i kundërshton, ka shpëtuar (prej mëkatit), mirëpo ai që nuk e urren veprimin e tyre dhe i pason ata (në mëkat) (nuk i ka ikur mëkatit dhe nuk ka shpëtuar).” Thanë: "A t'i luftojmë? Tha: “Jo, përderisa e falin namazin."
Ky hadith është sahih. - E shënon Muslimi.

Shpjegimi

Profeti ﷺ tregon se do të na vijnë prijës, ku disa vepra të tyre do t'i njohim, për faktin se janë në përputhje me atë që njihet prej fesë, si dhe do t'i refuzojmë disa të tjera, për shkak se e kundërshtojnë fenë. Ai që e urren të keqen me zemër dhe nuk ka mundësi ta refuzojë, për shkak të kamxhikut të tyre, atëherë i ka ikur mëkatit. E, ai që ka mundësi t'i kundërshtojë me dorë e gjuhë dhe bën një gjë të tillë, atëherë ka shpëtuar (e nuk ka qenë pjesëmarrës me ta në mëkat). Mirëpo, ai që me zemër është i kënaqur me veprën e tyre dhe është pjesëmarrës me ta në një veprim të tillë, do të shkatërrohet siç janë shkatërruar. Më pas e pyetën Profetin ﷺ: "A t'i luftojmë?" Tha: "Jo, përderisa e falin namazin."

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Prej mrekullive të Profetit ﷺ është se lajmëroi rreth gjërave të panjohura që do të ndodhin.
  2. Ky hadith është argument se është obligim që e keqja të kundërshtohet në varësi të fuqisë dhe se nuk lejohet rebelimi kundër prijësve, përveç nëse e braktisin namazin, për faktin se namazi është vija ndarëse ndërmjet kufrit dhe Islamit.
  3. Peshorja për ta ndryshuar të keqen dhe për ta larguar sulltanin (prijësin) është vetë sheriati (ligji islam), e jo epshi, mëkatimi e sektarizmi.
  4. Nuk lejohet pjesëmarrja me të padrejtët, as ndihmesa e tyre, as gëzimi kur t'i shohim, as të ulemi me ta pa ndonjë nevojë legjitime.
  5. Nëse prijësit bëjnë diçka që është në kundërshtim me sheriatin (ligjin islam), atëherë muslimanëve nuk u lejohet t'u miratojnë një gjë të tillë.
  6. Paralajmërimi kundër nxitjes së fitneve (trazirave) e përçarjes dhe duke e konsideruar atë më të dënueshme sesa të durohet e keqja e prijësve të pabindur dhe të bëhet durim ndaj lëndimeve që ata shkaktojnë.
  7. Namazi është adresa e Islamit dhe dalluesi ndërmjet kufrit dhe Islamit.
  8. Ky hadith është argument se braktisja e namazit është kufër (dalje prej fesë). Kjo është për shkak se nuk lejohet luftimi i atyre që janë në pushtet, përveç nëse shohim kufër të qartë për të cilin kemi dëshmi nga Allahu. Nëse Profeti ﷺ na ka lejuar t'i luftojmë ata nëse nuk e falin namazin, kjo tregon se braktisja e namazit është kufër i qartë për të cilin kemi dëshmi nga Allahu.