عن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّه يُسْتَعمل عَلَيكُم أُمَرَاء فَتَعْرِفُون وَتُنكِرُون، فَمَن كَرِه فَقَد بَرِئ، ومَن أَنْكَرَ فَقَد سَلِمَ، ولَكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قالوا: يا رسول الله، أَلاَ نُقَاتِلُهُم؟ قال: «لا، ما أَقَامُوا فِيكُم الصَّلاَة».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

ఉమ్మే సల్మా హింద్ బింత్ అబీ ఉమయ్యహ్ హుజైఫా రజియల్లాహు అన్హా మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ద్వారా ఉల్లేఖిస్తున్నారు’ప్రవక్త భోదించారు:నిశ్చయంగా మీపై కొంత మంది నాయకులుగా నియమించ బడుతారు,వారి యొక్క సత్కార్యాలను మరియు దుష్కార్యాలను మీరు చూస్తారు ఎవరైతే వాటిని అసహ్యించుకుంటారో బయలు పడతారు,మరెవరైతే దానిని తిరస్కరిస్తారో సంరక్షించబడుతారు కానీ దానికి విధేయత చూపుతూ ఎవరైతే ఆచరిస్తారో సర్వనాశనం అవుతారు,అనుచరులు ప్రశ్నించారు: ఓ మహా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్‘మరి వారితో మేము ధర్మపోరాటం చేయవచ్చా ? దైవప్రవక్త బదులిస్తూ ‘లేదు వారు మీ మధ్యలో నమాజు నెలకొల్పుతున్నంతవరకు”అనిచెప్పారు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ కొన్ని విషయాలు తెలియజేశారు : మా పై అతి త్వరలో పాలకుల తరుపు నుండి నాయకులు నియమింప బడతారు,వారి కొన్నిపనులు మాకు నచ్చుతాయి ఎందుకంటే అవి షరీఅతు ప్రకారంగా ఉంటాయి,మరికొన్ని మాకు నచ్చవు ఎందుకంటే అవి షరీఅతుకు వ్యతిరేఖంగా ఉంటాయి,ఆ విషయాలను ఎదురించే శక్తి లేక వారి అధికార భయం వల్ల మనసులో దానికి వ్యతిరేఖంగా చేదుగా భావించినట్లైతే అట్టి పరిస్థితిలో అతను పాపాత్ముడు కాడు,చేతితో నోటితో ఆపె శక్తి ఉంటే అతను అలా చేయాలి అట్టిపరిస్థితుల్లో అతను సంరక్షించబడతాడు,కానీ సహృదయంతో వారి కార్యాలను ఇష్టపడి వారిని అనుసరించినట్లైతే అతను కూడా వారి లాగే నాశనం అవుతాడు,మహనీయ దైవప్రవక్త ను ప్రజలు ప్రశ్నించారు: మేము అలాంటివారితో యుద్దం చేయకూడదా?ప్రవక్త బదులిస్తూ’లేదు, మీతో పాటు వారు నమాజు చేస్తున్నంతవరకు వారితో యుద్దం చేయకూడదు అని చెప్పారు

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ యొక్క అద్భుతాల్లో ఒకటి – భవిష్యత్తులో జరుగబోయే అగోచర సంఘటనల గురించి తెలియపర్చడం.
  2. ఈ హదీసు ద్వారా స్పష్టమైన విషయం – శక్తిమేరకు చెడు ను ఖండించడం తప్పనిసరి విధి,నాయకులకు వ్యతిరేఖంగా తిరుగుబాటు చేయడం నిషేదము,నమాజు త్యజించిన సందర్భములో తప్ప,ఎందుకంటే కుఫ్ర్ మరియు ఇస్లాం మధ్య తేడాను నమాజు చూపుతుంది.
  3. “షరీఅతు”మాత్రమే-చెడును ఖండించడం మరియు నాయకుడిని గద్దె దింపడంలో కొలమానము-మిగతా మనోవాంఛలు లేక పాపాలు లేక సమూహబృందాలు కాదు.
  4. అన్యాయపరులతో పాల్గొనడం వారికి సహాయం చేయడం,వారి నిఘాలో చురుకుగా ఉండటం,ధర్మపరమైన అవసరం లేకుండా వారితో కూర్చోవడం లాంటివన్నీనిషేధము.
  5. అమనాయకులు- షరీఅతుకు వ్యతిరేఖంగా వ్యవహరించినప్పుడు,దానిని దృవీకరించడం సమ్మతించడం ఉమ్మత్ కొరకు నిషేదము.
  6. ఉపద్రవాలు రేకెత్తించడాన్ని, కలిమాను విభేదించడం (సమాజంలో వ్యతిరేఖతలను సృష్టించటం) నుండి హెచ్చరించడం జరిగింది, అవిధేయులైన పాలకుల చెడు ను ఖండించడము వల్ల ఏర్పడే ఉపద్రవం ఎంతో హేయమైనదని తెలుస్తుంది కాబట్టి వారి అన్యాయం పట్ల సహనాన్ని పాటించడం ఉత్తమం.
  7. నమాజు ఇస్లాం యొక్క శీర్షిక మరియు కుఫ్ర్ మరియు ఇస్లాం ను వేరుపరిచే కొలమానం.
  8. ఈ హదీసులో ‘నమాజు విధిగా చదవకపోవడం కుఫ్ర్ అవుతుందని”రుజువు ఉంది,నాయకులకు వ్యతిరేఖంగా యుద్దం చేయడం ‘బహిర్గతంగా వారు కుఫ్ర్ చేయడాన్ని మనం చూసేంత వరకు వీల్లేదు,ఇందులో అల్లాహ్ తరుపు నుండి మనకు సాక్ష్యం ఉంది, వారు నమాజు ఆచరించనప్పుడు మేము వారితో పోరాడవచ్చు అని మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సూచన ఇచ్చారు,అంటే నమాజు చదవక పోవడం బహిర్గత కుఫ్ర్ అవుతుందని దీని ద్వారా అర్ధం అవుతుంది,మరియు ఈ హదీసులో అల్లాహ్ నుండి మనకు ఒక రుజువు లభిస్తుంది.
ఇంకా