Lista hadisa

"Posvađali su se licemjer i židov pa je židov zatražio presudu Muhammeda, a licemjer arbitražu židova."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Omer, radijallahu 'anhu, me uvodio u društvo istaknutih učesnika bitke na Bedru, pa kao da se to nekima od njih nije sviđalo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Uzvišeni je Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno spuštao objavu, a najviše mu je objavljivao preda samu smrt."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Njezine vijesti su svjedočenje o tome šta su radili robovi. Kazat će: 'Uradio si to i to, tog i tog dana.' To su njezine vijesti."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Primjer onoga koji pamti Kur’an je kao primjer svezanih deva”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Najbolji među vama su oni koji Kur'an nauče i njemu druge podučavaju."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Jedan čovjek je učio suru El-Kehf, a pored njega stajao je konj vezan s dva duga užeta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Nemojte od svojih kuća praviti mezarja, doista šejtan bježi iz kuće (u kojoj se uči sura El-Bekara).

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudže – miris joj je lijep, a i okus prijatan...”

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"U Kur'anu ima trideset ajeta koji će se zagovorati za čovjeka, sve dok mu ne bude oprošteno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Ko noću prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekara, to će mu biti dovoljno."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur'an."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Hoćeš li da te podučim najvažnijoj suri u Kur'anu..."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zar ne znaš za ajete koji su mi objavljeni ove noći, poput kojih nisu viđeni nijedni ajeti? 'Kul e'uzu bi rabbil-felek' i 'Kul e'uzu bi rabbin-nas.'"

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
Onaj u čijim grudima nema ništa iz Kur'ana je poput porušene kuće...

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
"Zaista, Allah Kur'anom uzdiže neke ljude, a spušta druge."

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Bengalski Kineski
“Da mi se približio, meleki bi ga raskomadali dio po dio.”

Prevedeno na: Engleski Francuski Bosanski Ruski Kineski
Zejd b. Sabit Ensari, radijallahu 'anhu, jedan od onih koji su pisali Objavu, rekao je: "Ebu Bekr mi je poslao vijest o pogibiji učesnika u bici na Jemami. Kod njega je bio Omer, koji mu je došao i rekao: 'Ubijanje se rasplamsalo na dan Jemame, pa se bojim da hafizi ne izginu na drugim mjestima i da se tako ne izgubi dosta Kur'ana, osim ako ga sakupite. Ja smatram da bi bilo dobro da sakupiš Kur'an.' 'Kako da uradim nešto što nije uradio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem?', reče Ebu Bekr, a on odgovori: 'To je, tako mi Allaha, dobro djelo!' 'Nije me prestao podsjećati na to sve dok mi Allah nije omilio da to uradim. Došao sam do spoznaje kakva je bila i Omerova.'” Zejd b. Sabit je govorio, a Omer je sjedio kod njega i nije pričao. “Ti si mlad i razuman”, reče mu Ebu Bekr, “mi ti vjerujemo, ti si pisao Objavu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Traži Kur'an i sakupi ga!” “Tako mi Allaha”, kaže Zejd b. Sabit, “da mi je stavljeno u dužnost da prenesem jedno brdo, bilo bi mi lakše od zapovijedi koju mi je izdao - da sakupim Kur'an. Upitao sam: 'Kako ćete raditi nešto što nije uradio Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem?' 'Ovo je, tako mi Allaha, veliko dobro!', reče Ebu Bekr. Ja sam to pokušavao izbjeći sve dok Allah nije omilio i meni ono što je omilio Ebu Bekru i Omeru. Krenuo sam u sakupljanje Kur'ana s parčadi kože i tkanine, s kostiju plećki, s palminog lišća i iz pamćenja ljudi. Tako sam kod ensarije Huzejme našao dva ajeta iz sure Et-Tevba koja nisam našao ni kod koga drugog: 'Došao vam je Poslanik, jedan od vas; teško mu je što ćete na muke udariti ... ', do kraja ovog i sljedećeg ajeta. Listovi na kojima je sakupljen Kur'an bili su kod Ebu Bekra dok mu Allah nije dao smrt, zatim kod Omera dok i njemu Allah nije dao smrt, a potom kod Hafse, kćerke Omerove.'” Hadis bilježi Buhari.

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
"Kada bi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dolazila objava, bilo bi mu teško i lice bi mu poblijedilo."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
Od el-Beraa b. Aziba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uljepšajte Kur'an svojim glasom."

Prevedeno na: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski Kineski
“Nemojte raspravljati o Kur’anu jer je raspravljanje o njemu nevjerstvo!”

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Bosanski Ruski Kineski