Lista hadisa

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.
عربي Engleski Francuski
“Je li vam naređeno i je li vaša zadaća da kur’anske ajete suprotstavljate jedne drugima? Prijašnji su narodi nastradali upravo zbog toga što vi sad činite! Vi za tim nemate nikakve potrebe. Nego, izvršavajte vjerske naredbe, a sustežite se od vjerskih zabrana.”
عربي Engleski Francuski
“Nemojte raspravljati o Kur’anu jer je raspravljanje o njemu nevjerstvo!”
عربي Engleski Francuski
„Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Uči mi Kur'an!' 'Allahov Poslaniče, da ja tebi učim Kur'an, a tebi je objavljen?!', rekoh. 'Ja volim da ga slušam od drugih.', odgovorio je. Ja sam tada počeo učiti suru En-Nisa', sve dok nisam došao do ajeta: 'A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?' Rekao je: 'Dosta je!' Okrenuo sam se prema njemu i vidio sam kako mu iz očiju idu suze."
عربي Engleski Francuski
...te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa desne strane, a zatim je rekao: "Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara."
عربي Engleski Francuski
“Primjer onoga koji pamti Kur’an je kao primjer svezanih deva”
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Ebu Bekra b. Hazma da je u pismu koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napisao Amru b. Hazmu pisalo: "Neka Kur'an dotiče samo čista osoba."
عربي Engleski Francuski
Od Abdulaziza b. Rufeja prenosi se da je kazao: "Ušli smo ja i Šeddad b. Ma'kil kod Ibn Abbasa, r.a., pa mu je Šeddad b. Ma'kil rekao: 'Je li Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostavio iza sebe nešto?' On kaza: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.' Ušli smo i kod Muhammeda b. el-Hanefijja, pitajući ga to, a on je kazao: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.'" (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
Ebu Džuhajfa, r.a., prenosi da je rekao: "Upitao sam Aliju: 'Imate li nešto od objave što nije obuhvaćeno Allahovom knjigom?' On kaza: 'Nemamo, tako mi Onoga Koji čini da proklije zrno i Koji stvori čovjeka! Ne znam za drugo osim razumijevanje koje Uzvišeni Allah podari čovjeku o Kur'anu i ovo što je u ovoj sahifi.' Rekoh: 'A šta je u sahifi?' On kaza: 'O plaćanju krvarine, oslobađanju zarobljenika i o tome da se ne ubija vjernik zbog nevjernika.'"
عربي Engleski Francuski
Džundub b. Abdullah, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je kazao: "Učite Kur'an sve ste jedinstveni glede njega, a kada se pođete razilaziti, ne učite ga zajedno." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
“Bojim se da će mom umetu nauditi dvije kategorije ljudi: oni što se (neiskreno) vezuju za Kur'an i oni što se vezuju za mlijeko. Kad je riječ o prvoj kategoriji, to su oni koji će iz gradova odlaziti u periferiju, slijediti strasti i izostavljati namaz. A kad se radi o drugoj kategoriji, to su dvoličnjaci koji će učiti Kur’an i pomoću njega pobijati stav vjernika.”
عربي Engleski Francuski