Podkategorije

Lista hadisa

“Je li vam naređeno i je li vaša zadaća da kur’anske ajete suprotstavljate jedne drugima? Prijašnji su narodi nastradali upravo zbog toga što vi sad činite! Vi za tim nemate nikakve potrebe. Nego, izvršavajte vjerske naredbe, a sustežite se od vjerskih zabrana.”
عربي Engleski Francuski
„Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Uči mi Kur'an!' 'Allahov Poslaniče, da ja tebi učim Kur'an, a tebi je objavljen?!', rekoh. 'Ja volim da ga slušam od drugih.', odgovorio je. Ja sam tada počeo učiti suru En-Nisa', sve dok nisam došao do ajeta: 'A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?' Rekao je: 'Dosta je!' Okrenuo sam se prema njemu i vidio sam kako mu iz očiju idu suze."
عربي Engleski Francuski
“Primjer onoga koji pamti Kur’an je kao primjer svezanih deva”
عربي Engleski Francuski
Džundub b. Abdullah, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je kazao: "Učite Kur'an sve ste jedinstveni glede njega, a kada se pođete razilaziti, ne učite ga zajedno." (Buhari)
عربي Engleski Francuski