Podkategorije

Lista hadisa

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.
عربي Engleski Francuski
...te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa desne strane, a zatim je rekao: "Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Ebu Bekra b. Hazma da je u pismu koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napisao Amru b. Hazmu pisalo: "Neka Kur'an dotiče samo čista osoba."
عربي Engleski Francuski