အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အချိန်တိုင်း သတိရတသလျက် ရှိနေသည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်