عن عبد العزيز بن رُفَيع، قال: دخلتُ أنا وشَدَّاد بن مَعْقِل، على ابن عباس -رضي الله عنهما-، فقال له شَدَّاد بن مَعْقِل: أَتَرَكَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِن شيء؟ قال: «ما تَرَكَ إلَّا ما بيْن الدَّفَّتَيْن» قال: ودَخَلْنا على محمد ابن الحَنَفِيَّة، فسألناه، فقال: «ما تَرَكَ إلَّا ما بيْن الدَّفَّتَيْن».
[صحيح.] - [رواه البخاري.]
المزيــد ...

Od Abdulaziza b. Rufeja prenosi se da je kazao: "Ušli smo ja i Šeddad b. Ma'kil kod Ibn Abbasa, r.a., pa mu je Šeddad b. Ma'kil rekao: 'Je li Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostavio iza sebe nešto?' On kaza: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.' Ušli smo i kod Muhammeda b. el-Hanefijja, pitajući ga to, a on je kazao: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.'" (Zabilježio ga je Buhari.)
Vjerodostojan - Hadis bilježi imam Buhari

Objašnjenje

Dvojica čuvenih tabiina, Abdulaziz b. Rufeja i Šeddad b. Ma'kil posjetili su Ibn Abbasa, r.a., pa mu je Šeddad b. Ma'kil rekao: "Je li Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostavio iza sebe nešto, nakon smrti?" Ibn Abbas ga je obavijestio da Allahov Poslanik, s.a.v.s., iza svoje smrti nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa. Onda su ušli i kod Muhammeda b. el-Hanefijja, pitajući ga to, a on je kazao isto. Ovim hadisom se poništava stav ekstremnih šiija rafidija koji lažno tvrde da Kur'an sadrži tekst o imametu Alije, r.a., ali da su ga ashabi prikrili. Ibn Abbas je amidžić Alije b. Ebu Taliba, r.a., a Muhammed b. el-Hanefijja je Alijin sin, i njih dvojica su najpristrasniji Aliji, pa, da je tačno to što oni lažno tvrde, onda bi njih dvojica bili najpreči da to znaju i ne bi to htjeli sakriti. Osim toga, i od Alije, r.a., preneseno je isto ovo.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Hausa
Prikaz prijevoda