Lista hadisa

Kada se Ebu Talibu približila smrt, posjetio ga je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha b. Ebu Umejju. Tada mu se obratio riječima: 'Amidža izgovori: 'La ilahe illallah!', riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!'
عربي Engleski Urdu
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Urdu
Sudnji dan neće nastupiti dok Sunce ne izađe sa zapada. Kad izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati
عربي Engleski Urdu
Smrt će biti dovedena u liku crno-bijelog ovna
عربي Engleski Urdu
Ne vjerujte ehlu-kitabijama, a nemojte ih ni u laž utjerivati! Kažite: 'Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama.'
عربي Engleski Urdu
Kada primijetiš one koji se povode za smutnjom, znaj da je Allah upozorio na njih pa ih se pričuvaj!
عربي Engleski Urdu
Obračunat će se to što te varaju, što ti lažu i što ti nisu poslušni; a obračunat će se i to što ih kažnjavaš
عربي Engleski Urdu
"Kada učite: 'El-Hamdu lillahi', učite i: 'bismilahir-rahmanir-rahim'. To je suština Kur'ana, srž Knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju, a (bismilahir-rahmanir-rahim) je jedan od tih ajeta."
عربي Engleski Urdu
Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”
عربي Engleski Urdu
Omer, radijallahu 'anhu, me uvodio u društvo istaknutih učesnika bitke na Bedru, pa kao da se to nekima od njih nije sviđalo.
عربي Engleski Urdu
Rekao je Ibn Abbas, radijallahu 'anhu: "Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.", a potom naveo ajet: 'Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.'" (El-Ahzab, 21.)
عربي Engleski Urdu