Podkategorije

Lista hadisa

Kada se Ebu Talibu približila smrt, posjetio ga je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha b. Ebu Umejju. Tada mu se obratio riječima: 'Amidža izgovori: 'La ilahe illallah!', riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!'
عربي Engleski Francuski
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Francuski
"Kada učite: 'El-Hamdu lillahi', učite i: 'bismilahir-rahmanir-rahim'. To je suština Kur'ana, srž Knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju, a (bismilahir-rahmanir-rahim) je jedan od tih ajeta."
عربي Engleski Francuski
Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”
عربي Engleski Francuski
Omer, radijallahu 'anhu, me uvodio u društvo istaknutih učesnika bitke na Bedru, pa kao da se to nekima od njih nije sviđalo.
عربي Engleski Francuski
"Naredi mu da je vrati, zatim neka je drži dok ne postane čista, zatim dobije menstruaciju te postane čista, tek tada, ako hoće, može je dalje zadržati, a ako hoće, razvest će se od nje, ali prije nego što je dotakne. To je postbračno čekanje koje je naredio Uzvišeni Allah i način na koji se puštaju žene."
عربي Engleski Francuski
Rekao je Ibn Abbas, radijallahu 'anhu: "Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.", a potom naveo ajet: 'Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.'" (El-Ahzab, 21.)
عربي Engleski Francuski