Kategori

Daftar Hadis

Tatkala (tanda) kematian datang kepada Abu Ṭālib, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatanginya. Beliau mendapati Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berada di sampingnya. Lalu beliau berkata, “Wahai pamanku, katakanlah Lā ilāha illallāh, sebuah kalimat yang aku akan berhujah untukmu dengannya di sisi Allah.
عربي Inggris Prancis
Ketahuilah! Kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah! Kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah! Kekuatan itu adalah memanah.
عربي Inggris Prancis
Jika kalian membaca: Alḥamdulillāh (surah Al-Fātiḥah) maka bacalah: bismillāhirraḥmānirraḥim, karena ia adalah Ummul Qur`ān, Ummul Kitāb, dan tujuh rangkaian ayat, dan bismillāhirraḥmānirraḥim salah satu ayatnya.
عربي Inggris Prancis
Perkataan Ali bin Abu Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu-, "Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah Yang Maha Pengasih untuk berperkara pada hari Kiamat."
عربي Inggris Prancis
Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengajakku bergabung dengan tokoh-tokoh senior perang Badar. Tampak sebagian mereka merasakan gerah di dirinya
عربي Inggris Prancis
Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu bila ia mau, ia boleh mempertahankannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya. Itulah Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri.
عربي Inggris Prancis
Ibnu Abbas berkata, "Jika (seorang suami) mengharamkan istrinya, maka itu bukan talak." Ia membaca ayat, "Telah ada untuk kalian pada Rasulullah teladan yang baik."
عربي Inggris Prancis