Lista hadisa

Od el-Beraa b. Aziba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uljepšajte Kur'an svojim glasom."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Omera b. Hattaba kako kazuje: "Čuo sam Hišama b. Hakima kako još za života Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, uči suru El-Furkan. Slušao sam njegovo učenje i ustanovio da on uči na više načina, onako kako me nije poučio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Bio sam gotovo skočio na njega u namazu, ali sam se strpio dok nije selam predao. Tada sam ga uhvatio za ogrtač i upitao: 'Ko te je naučio da ovu suru učiš ovako kako sam čuo?' 'Naučio me je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem!', odgovorio je. 'Lažeš! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, doista me je poučio drugačije nego što si je ti proučio!', rekoh mu. Potom sam krenuo sa njim vodeći ga Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Čuo sam ovoga kako uči suru El-Furkan na različite načine, onako kako me ti nisi učio!' 'Pusti ga.', reče Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dodavši: 'Uči, Hišame.' On je učio onim kiraetom kojim sam ga čuo da uči, a onda je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Tako je objavljen!' Potom je dodao: 'Uči, Omere!' Učio sam mu onako kako me je on naučio, te Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: 'Tako je objavljen! Doista je ovaj Kur'an objavljen na sedam harfova, pa ga učite kako vam je lakše!'" Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od lbn Šihaba da mu je Enes b. Malik kazivao: "Nakon što je Huzejfe b. Jeman učestvovao zajedno s muslimanima Šama i Iraka u osvajanju Armenije i Azerbejdžana, bio je zaprepašten njihovim razilaženjem u učenju Kur'ana, te je došao Osmanu, radijallahu 'anhu, i rekao: 'Zapovjedniče pravovjernih, preduhitri ovaj ummet prije nego što se raziđe u vezi s Knjigom, kao što su se razišli židovi i kršćani!' Osman je, nakon toga, zatražio od Hafse: ‘Pošalji nam stranice mushafa da ih prepišemo u mushaf, potom ćemo ti ih vratiti. Hafsa ih je poslala Osmanu, a on je naredio Zejdu b. Sabitu, Abdulahu b. Zubejru, Seidu b. ‘Asu i Abdur-Rahmanu b. Harisu b. Hišamu da ih prepišu i sačine nove primjerke mushafa. Trojici Kurejševića Osman je kazao: 'Ako se u nečemu iz Kur'ana raziđete sa Zejdom b. Sabitom, onda to napišite na narječju Kurejša, jer je Kur'an na njihovom narječju objavljen!' Oni su tako i učinili. Kada su prepisali taj i sačinili nove primjerke mushafa, Osman je stranice prvog mushafa vratio Hafsi, a u svako je područje poslao po jedan novoprepisani primjerak. Naredio je, nakon toga, da se, izuzev tih napisanih, sve druge stranice i primjerci spale." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
“Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sreo je Džibrila i rekao mu: ‘Džibrile, ja sam poslan neukom narodu u kojem ima staraca, starica, te dječaka i djevojčica, kao i ljudi koji nikada nisu čitali knjige.’
عربي Engleski Francuski