Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thiên Sứ của Allah ﷺ đã dạy chúng tôi bài Khutbah Al-Haajah: Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân của bầy tôi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp