หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนสำนวนการคุฏบะฮฺฮาญะฮฺ (คุฏบะฮฺเมื่อมีความประสงค์) ให้แก่พวกเรา คือ ท่านได้กล่าวว่า แท้จริงมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เราขออภัยโทษจากพระองค์และขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากตัวของพวกเรา
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส