Lista hadisa

Žena se nakon umrlog ne usteže od uljepšavanja više od tri dana, osim nakon umrlog muža kada žali četiri mjeseca i deset dana. Ne oblači obojene haljine, osim posebnog odjevnog ogrtača (iz Jemena). U to vrijeme ne podvlači surmu, niti se miriše, osim kada se očisti (nakon ciklusa) kada može staviti malo azfarskog miomirisa.
عربي Engleski Francuski
Ni jednoj ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno ostavljati ukrase zbog žalosti za umrlim više od tri dana, osim ženi zbog muževljeve smrti koja će to raditi četiri mjeseca i deset dana.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da se supruga Sabita b. Kajsa rastavila od njega, Sabita, uz nadoknadu te joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da njen priček traje jedno mjesečno pranje.
عربي Engleski Francuski
“Beriri je naređeno da nakon rastave sačeka tri mjesečna pranja.”
عربي Engleski Francuski
Zejneb veli: "Kada bi umro suprug određene žene, ona bi obukla najružniju odjeću, nastanila se u najgoroj odaji i ne bi smjela dotaknuti miris cijelu godinu dana. Zatim bi joj doveli neku životinju, magarca, ovcu ili kokoš, pa bi je ona potrla po koži, i rijetko bi se desilo da ta životinja poslije ostane živa. Zatim bi ona izašla i bila bi joj data balega, koju bi ona bacila, i tek nakon toga ona bi mogla upotrebljavati miris i bilo šta drugo."
عربي Engleski Francuski
"Kada mi je to rekao", kaže Subej'a, "predveče sam ogrnula svoju odjeću i došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga upitala o tome. On mi je objasnio da mi je istekao period pričeka onda kad sam se porodila, i naredio mi da se udam, ako se odlučim za to."
عربي Engleski Francuski
“Oberi palmu, pa ćeš, nadati se, udijeliti milostinju ili učiniti nekom kakvo dobročinstvo.”
عربي Engleski Francuski
"Ostani u svojoj kući dok propisano vrijeme za čekanje ne istekne."
عربي Engleski Francuski
Fatima b. Kajs kazala je: "Rekla sam Allahovu Poslaniku da me muž pustio trostrukim razvodom, te da se bojim se da neko ne uđe kod mene nasilu..." Prenosilac veli: "I Poslanik joj je naredio te se ona preselila."
عربي Engleski Francuski
Od Amra b. el-Asa prenosi se da je kazao: "Nemojte koad nas izazivati sumnju u sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., u pogledu postbračnog čekanja za 'majku djeteta' kojoj umre vlasnik. To je četiri mjeseca i deset dana."
عربي Engleski Francuski
Urva b. ez-Zubejr prenosi od Aiše, r.a., žene Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je ona prebacila Hafsu b. Abdurrahman b. Ebu Bekr u vrijeme kada je ušla u treću menstruaciju.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Ibn Omer govorio: "Kada rob razvodi slobodnu ženu, ima pravo na dva razvoda, a onda ona treba da čeka tri mjesečna pranja. Također i kada slobodan želi da razvede ropkinju, ima pravo na dva razvoda, a ona treba da čeka dva mjesečna pranja."
عربي Engleski Francuski
“Ukoliko nestane muž i žena ne zna gdje se on nalazi, čekat će četiri godine, a potom će smatrati da je u idetu, i to četiri mjeseca i deset dana. Nakon toga se može udati.”
عربي Engleski Francuski
"Ne smije se imati odnos sa nosećom dok se ne porodi, niti s onom koja nije noseća dok ne dobije jednu menstruaciju."
عربي Engleski Francuski