Podkategorije

Lista hadisa

"Uzvišeni Allah rekao je: 'Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati.'"
عربي Engleski Francuski
Kada čovjek nešto potroši na svoju porodicu, nadajući se time Allahovoj nagradi, to je za njega sadaka.
عربي Engleski Francuski
Uzmi od njegovog imetka koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci.
عربي Engleski Francuski
"Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja daje, a donja je ona koja traži.“
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslaniče, hoću li imati nagradu ako budem trošila na izdržavanje djece Ebu Seleme? Ne mogu ih ostaviti tek tako, to su moja djeca!" "Da, imat ćeš nagradu za to što utrošiš na njih.", odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
"Novac koji potrošiš na Allahovom putu, novac koji potrošiš za oslobađanje robova, novac koji podijeliš siromasima i novac koji potrošiš na svoju obitelj; najveća je nagrada za onaj novac koji si potrošio za svoju obitelj."
عربي Engleski Francuski
“Moji nasljednici neće imati ni zlatnika ni srebrenjaka da podijele! Sve ono što pređe potrebe za uzdržavanje mojih supruga i trošak onih koji se brinu o muslimanima ima se dati kao milostinja.”
عربي Engleski Francuski
Od Tarika el-Muharibija prenosi se da je rekao: "Dođosmo u Medinu kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao hutbu stojeći na minberu i govoreći: 'Ruka koja daje je gornja. Započni sa onima o kojima se brineš: tvoja majka, tvoj otac, tvoja sestra, tvoj brat, a zatim bliža i bliža rodbina.'"
عربي Engleski Francuski
“Dovoljno je čovjeku grijeha da uskrati hranu onima koji su u njegovom vlasništvu.”
عربي Engleski Francuski
“Jedan dio imetka zadrži za sebe, to je bolje za tebe.”
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, naredio je zapovjednicima vojnih jedinica da vojnike koji su u vojnom pohodu prisile na to da pošalju imetak za izdržavanje žena, ili da im daju rastavu; ako im daju rastavu, moraju im poslati onoliko imetka koliko im nisu dali.”
عربي Engleski Francuski